Van 22 tot 24 november 2012 vindt in Amsterdam de negende conferentie van de European Society for Textual Scholarship (ESTS) plaats, die wordt georganiseerd in samenwerking met het Huygens ING. Het thema van de conferentie is: Editing fundamentals: Historical and literary paradigms in source editing.

De conferentie is een internationaal forum waar nieuwe ontwikkelingen bij het editeren en beschikbaarstellen van historische en literaire bronnen worden bediscussieerd. Academici uit verschillende onderzoeksdisciplines komen bijeen om te leren van elkaars benaderingen en te zoeken naar oplossingen voor gemeenschappelijke uitdagingen. Een belangrijke vraag daarbij is hoe traditionele manieren van werken verrijkt kunnen worden door de toepassing van innovatieve digitale technieken.

Keynotes zullen worden gehouden door Manfred Thaller (Keulen), Andrew Jewell (Lincoln, Nebraska) en Godfried Croenen (Liverpool). Er zullen papers worden gepresenteerd door ruim veertig wetenschappers uit vijftien landen.

De conferentie is voor iedereen toegankelijk. Informatie over het volledige programma en de praktische gegevens van de conferentie zijn te vinden op ests2012.huygens.knaw.nl.

Comments are closed.