Vrijdag 11 januari 2013 houdt Dr. Mariken Teeuwen haar oratie ter aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar ‘Transmissie van middeleeuwse latijnse teksten’, een bijzondere leerstoel ingesteld door het Huygens ING aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht.

De oratie vindt plaats op vrijdag 11 januari 2013 om 16.15 uur in de Aula van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

Stemmen van de zijlijn: De organisatie van kennis in middeleeuwse handschriften

De marges van middeleeuwse boeken zijn een fascinerende bron voor intellectuele geschiedenis. In de kantlijn zien we hoe tekst georganiseerd wordt, klaar gemaakt voor opslag in het geheugen, in relatie gebracht met andere teksten en ter discussie gesteld. De marges brengen ons in direct contact met de middeleeuwse lezers: we kijken als het ware mee over zijn (of haar) schouder. Het geeft een gevoel van versmelting met het verre verleden vergelijkbaar met de opwinding over een archeologische vondst.  De gebruikssporen geven ons bovendien inzicht in de methoden en technieken van wetenschap en onderwijs van die tijd. De teksten zelf ondergaan in hun overlevering steeds wezenlijke veranderingen, omdat zij gelezen worden door een eigen bril, vanuit eigen vragen en belangen. Dat is dan ook precies wat een geschiedenis van tekstoverlevering die evenzeer geworteld is in de studie van handschriften als in de klassieke filologische methodes zo relevant maakt.

 

 

Mariken Teeuwen heeft Muziekwetenschap en Mediëvistiek gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, en is in 2000 gepromoveerd op een proefschrift over middeleeuwse receptie van de klassieke muziektheoretische traditie. Ze is senior onderzoeker bij het Huygens ING, één van de grootste geesteswetenschappelijke onderzoeksinstituten van de KNAW. De focus van haar onderzoek ligt op de intellectuele geschiedenis van de vroege middeleeuwen. Ze leidt op dit moment het VIDI project ‘Marginal Scholarship: The Practice of Learning in the Early Middle Age (c 800-c 1000)’.

Comments are closed.