Handig hulpmiddel: ANP Radiobulletins Digitaal 1937-1984. Maar liefst 1,5 miljoen nieuwsberichten zijn doorzoekbaar, en - aardige bijkomstigheid! - sommige bulletins zijn ook te beluisteren.

Het project

Bij een verhuizing in Hilversum in 1993 werd een villa leeggehaald waar ooit de Radionieuwsdienst ANP was gevestigd. In de kelder van dit pand bevond zich een reusachtige hoeveelheid uitgetypte teksten van radionieuwsbulletins. Met bemiddeling van medewerkers van de Stichting Film en Wetenschap (SFW) in Amsterdam werd contact gelegd met Stichting ANP, de formele eigenaar van de radiobulletins . Het materiaal werd - op voorspraak van SFW - ondergebracht in het depot van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar het tot 2006 in zo'n 750 verhuisdozen bewaard is gebleven. Op initiatief van de Koninklijke Bibliotheek is eind 2006 besloten om het historische materiaal te digitaliseren en online beschikbaar te stellen. Het project is gefinancierd door het Geheugen van Nederland en de KB.

Het archief

Het ANP Radionieuwsdienst-archief omvat ongeveer 1,8 miljoen losse vellen met uitgetype teksten van bulletins. Het materiaal dateert van 1937 het jaar waarin de nieuwsbulletins voor het eerst op de Nederlandse radio te beluisteren waren tot 1989 het jaar waarin de ANP-bulletins voor het eerst digitaal werden opgesteld. Materiaal uit het begin van de jaren 40, tot het moment waarop de radio-uitzendingen op last van de bezetter gestaakt werden, bevindt zich bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie te Amsterdam en het ANP. Het materiaal uit uit de eerste naoorlogse jaren vertoont grote lacunes, maar voor de overige periode is het materiaal nagenoeg compleet.

Geluidsfragment

Geluidsopnamen van uitzendingen van de radionieuwsdienst zijn slechts sporadisch en hoofdzakelijk bij toeval bewaard gebleven. Het papieren ANP Radionieuwsdienstarchief is daarom de primaire bron voor het Nederlandse radionieuws in de tweede helft van de 20ste eeuw.

Comments are closed.