Nieuws, koud na de abdicatie van Beatrix: de Duitse uitgever HJB wil een boek van Geert Wilders niet uitgeven, omdat, zo meldt het persbericht van de uitgever, hij en Wilders het niet eens konden worden over een ‘nach deutschem Recht vertretbare deutsche Ausgabe’. De inhoud is dus, zo denkt de uitgever, in strijd met de Duitse wet. 

WildersStreep

Jammer eigenlijk, want het boek leek goed in het fonds van de HJB Verlag & Shop Kommanditgesellschaft te passen. Kijk maar op http://www.hjb-shop.de/cgi-bin/track.pl?Pfad=/Default.html. Perry Rhodan en Ren Dhark, Duitse sciencefiction, daar draait de zaak op zo te zien. Maar er is nog meer te koop.

Adolf Hitler – mein Frieden van Edwin Moeller bijvoorbeeld, verschenen in de reeks ‘Verbotene Zone’. Een ‘satirisch-utopische roman’ volgens de ondertitel. Korte samenvatting van deze herdruk van een boek uit 1952: ‘In 1952 leeft “der Führer” nog. Op de vlucht uit het verwoeste Berlijn van 1945 is hij in Groenland gestrand, hij bewoont een nieuwe Rijkskanselarij, gemaakt uit ijs. In de jaren van zijn ballingschap heeft Hitler uitgebreid nagedacht over de redenen waarom zijn idee mislukte. Die resultaten van dit nadenken zijn verbluffend – niet in de laatste plaats voor hemzelf. Wanneer de Amerikanen Hitlers nieuwe woonplaats ontdekken en een legereenheid naar Groenland sturen om Hitler en zijn vertrouwelingen te arresteren, krijgt hij nieuwe hoop – op een “comeback” met een nieuw marketingidee.’

HitlerFrieden

Nog een uit de ‘Verbotene Zone’: Geheimakte Krausinger van Theodor Kaiser jr. Ondertitel: Ein Flugscheibenroman. Een Flugscheibe is schijfachtig vliegtuig. De informatie van de bijna-uitgever van Wilders: ‘Bestaat buitenaardse technologie alleen in de hangars van supergeheime testterreinen voor vliegtuigwapens in de Verenigde Staten? Wat verbergt een voormalige SS-Standartenführer al tientallen jaren lang in een onderaards complex in Mecklenburg? Is de democratie in het verenigde Duitsland gewapend tegen plotselinge veranderingen van de politieke machtsverhoudingen? Een journalist komt een ongelooflijk complot op het spoor, wanneer hij het “Geheim Dossier Krausinger” ontdekt.’

Geheimakte

En nog maar een: Deutsches Reich 2014 van Heiger Ostertag. Een Historienthriller. Inhoud: ‘Duitsland in het jaar 2014. Honderd jaar geleden begon de Grote Oorlog, die eindigde met de overwinning van het Duitse Rijk. Daarna ontwikkelde zich een moderne, democratisch hervormde volksmonarchie, die tientallen jaren lang door een keizerin werd geleid. Ook de verzoening met Frankrijk kwam tot stand, in een confederatie vormde het met andere landen het fundament van de Duits-Europese Economische Unie. De andere basis van het nieuwe Duitsland is het Wirtschaftswunder, dat gestoeld is op de zonne-energie. Onafhankelijk van de olievoorraden van het Nabije Oosten werd het Rijk een supermogendheid. Een op het oog ideale wereld – totdat tijdens een Brits vlootbezoek aan Kiel een aanslag het land op zijn grondvesten doet schudden…’

Ik voel me voortaan vrij, parallellen te trekken tussen Wilders en sciencefiction.

Jan Gielkens

Comments are closed.