Op woensdag 12 december 2012 ontvingen Annette Hemmes-Hoogstadt en Greet Kuulkers-Jungman de gouden penning van Teylers Tweede Genootschap voor hun inzending over Middelnederlandse rijmspreuken.In 1778 werd Teylers Stichting opgericht om de kunst en de wetenschap te bevorderen. Dit gebeurde door de bouw van een eigentijds centrum voor kunst en wetenschap, dat is uitgegroeid tot Teylers Museum. Daarnaast werden twee genootschappen opgericht: het Eerste of Godgeleerde Genootschap en het Tweede Genootschap, dat zich bezighoudt met natuurwetenschap, dichtkunst, historie, tekenkunde en penningkunde.

Sinds de oprichting loven de twee genootschappen prijzen uit voor verhandelingen over belangrijke actuele of wetenschappelijke thema’s. Ieder jaar schrijft een lid van het genootschap een prijsvraag uit. Professor Wim van Anrooij (Universiteit Leiden) schreef in 2009 de betreffende prijsvraag uit. Gevraagd werd een “oorspronkelijke studie over Middelnederlandse spreukencollecties, waarin het grote belang voor de cultuurgeschiedenis van de studie van deze tekstsoort wordt gedemonstreerd” in te zenden. Traditiegetrouw worden de inzendingen anoniem beoordeeld door de leden van het betreffende genootschap en Directeuren (de bestuursleden) van Teylers Stichting. De prijs bestaat uit een grote gouden penning, ontworpen in 1779 door Johan George Holtzhey, waarop zinnebeeldige voorstellingen te zien zijn.

Met de inzending “Tes beter versint eermen beghint” Overwegingen bij het opzetten en realiseren van een repertorium van Middelnederlandse rijmspreuken onder het motto “komt men over de hond, dan komt men over de staart” winnen Annette Hemmes-Hoogstadt en Greet Kuulkers-Jungman de Gouden Erepenning van het Tweede Genootschap. Annette C. Hemmes-Hoogstadt studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht waarbij zij zich specialiseerde in de Middelnederlandse letterkunde. Zij promoveerde op een corpus Middelnederlandse spreukachtige hoofse lyriek. Sinds 2007 is zij verbonden aan de Bibliotheca Neerlandica Manuscripta (BNM) in de Universiteitsbibliotheek Leiden. Greet Kuulkers-Jungman heeft na een carrière als secretaresse een studie Mediëvistiek en Middelnederlands afgerond aan de Universiteit Utrecht. Daarna heeft zij gewerkt aan een onderzoek naar het handschrift-Van Hulthem. Als resultaat hiervan verscheen, in samenwerking met dr. J.B. Voorbij, de publicatie “Repertorium van teksten in het handschrift-Van Hulthem (Brussel KB 15.589-623)”. Greet Kuulkers-Jungman en Annette C. Hemmes-Hoogstadt werken nu aan een repertorium van Middelnederlandse rijmspreuken.

Karina van Dalen-Oskam

 

Comments are closed.