Het Itinera Nova-project is op 1 maart 2009 gestart als een ontwikkelingsgericht cultureel-erfgoedproject met de steun van de Vlaamse Gemeenschap. Om de resultaten tot nu toe voor te stellen, organiseert het stadsarchief een tweedaags internationaal colloquium op donderdag 25 en vrijdag 26 april 2013.

 

Itinera Nova | Nieuwe wegen naar de digitale ontsluiting van archiefbronnen is een project van het stadsarchief Leuven, met als hoofddoel het digitaliseren en ontsluiten van de registers van de vrijwillige rechtspraak van de Leuvense schepenbank (1362-1795). Dit schepenbankarchief is de omvangrijkste historische bron uit het Ancien Régime die door het stadsarchief van Leuven bewaard wordt. Tot nog toe kon deze enorm rijke informatiebron enkel via de originele registers geraadpleegd worden en kon er niet systematisch in gezocht worden. Itinera Nova heeft zich als doel gesteld om daar verandering in te brengen.

UitnodigingInternationaalColloquiumLeuven2013

 

De digitale beelden worden ter beschikking gesteld op de projectwebsite www.itineranova.be. De akten, van verkoop tot erfenis, van burenruzie tot schuldbekentenis, worden voorzien van een index en een volledige transcriptie. Een vrijwilligersnetwerk helpt wiki-gewijs bij de ontsluiting van deze rijke bron door o.a. mee te transcriberen en te digitaliseren.

Op donderdag 25 april focussen we op de technische aspecten van het project (digitalisering, transcriptieplatform, annotatietool voor index) en op de vrijwilligerswerking. Op vrijdag 26 april komen historici aan het woord over de inhoud van de Leuvense en andere schepenbank-registers en over de onderzoeksmogelijkheden die deze rijke bronnen bieden.

Praktisch
• Het colloquium vindt plaats in de Justus Lipsiuszaal (LETT 08.16) van het Erasmushuis, Blijde Inkomststraat 21, 3000 Leuven.
• De deelname aan het colloquium (inclusief koffiepauzes en receptie op 26 april) is gratis mits inschrijving vóór 11 april 2013.
Voor de broodjeslunch betaalt u € 8,00 per dag. Voor deelname aan het conference dinner (aperitief, driegangenmenu met wijn en water en koffie) op 25 april betaalt u € 50,00.
• De betaling gebeurt vóór 11 april 2013 door overschrijving op bankrekening BE93 068-2420772-67 (bic GKCC BE BB) t.n.v. Salsa! vzw, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven
met vermelding van naam + colloquium Itinera Nova.

Verdere inlichtingen:
Stadsarchief Leuven, Rijschoolstraat 4/001, 3000 Leuven
archief@leuven.be | tel. +32 (0) 16 300 871
Tools, People & History
internationaal colloquium
Tools, People & History
internationaal colloquium

Programma
Donderdag 25 april | Digitale tools en vrijwilligerswerking
(De voertaal van deze dag is Engels)
9.00 u Ontvangst met koffie (@ foyer Erasmushuis)
9.30 u Welkomstwoord door Mvr. Denise Vandevoort, schepen van Cultuur
9.45 u Inge Moris (Stadsarchief Leuven): Itinera Nova | The road travelled so far
10.30 u Prof. Dr. Manfred Thaller (HKI Universiteit Keulen) Development of the
data-base, the website and the online transcription platform of Itinera Nova
11.00 u Koffiepauze
11.30 u André Streicher (HKI Universiteit Keulen): The visual Annotation Tool in Itinera
Nova
12.00 u Ben Brumfield (USA): Itinera Nova in the world(s) of crowdsourcing and TEI
12.45 u Lunch
14.00 u Claire Dejaeger (vrijwilligster Itinera Nova): Itinera Nova and its Volunteer
Program, my story
14.30 u Jan d’Hondt (Stadsarchief Brugge): The City Archives of Bruges, the circle of
friends Levend Archief and the W
orking group Enter: three peas in a pod
15.15 u Koffiepauze
15.45 u Richard Millington (FeverBee, UK): How to recruit and keep volunteers for your
online community
16.30 u Einde dag 1
18.00 u Conference dinner

Vrijdag 26 april | Schepenakten als historische bron
(De voertaal van deze dag is Nederlands)
9.00 u Ontvangst met koffie (@ foyer Erasmushuis)
9.30 u Marika Ceunen (Stadsarchief Leuven): De Leuvense schepenbankregisters
(1362-1795): een sleutel tot het leven van alledag in Leuven en Brabant
10.15 u Dr. Geertrui Van Synghel (Huygens ING): De middeleeuwse schepenprotocollen
van ’s-Hertogenbosch: centrale bron voor de reconstructie van de stedelijke
administratie
11.00 u Koffiepauze
11.30 u Prof. Dr. Jelle Haemers (OE Geschiedenis: Middeleeuwen KU Leuven): Op
zoek naar opstandelingen in de Gentse schepenregisters (15de eeuw)
12.30 u Lunch
14.00 u O.v. Dr. Tim Bisschops (Centrum voor Stadsgeschiedenis UA): Een nieuwe kijk
op de middeleeuwse stedelijke samenleving: de (Antwerpse) schepenregisters en
de ontwikkeling van perceelsgebonden GIS voor de prekadastrale periode.
14.45 u Koffiepauze
15.45 u Bezoek aan de tentoonstelling n.a.v. Erfgoeddag over Itinera Nova en de
Leuvense schepenbank in het historisch stadhuis
16.30 u Afsluitende receptie

Zie voor meer informatie en aanmelding het Programma.

 

 

Comments are closed.