Conferentie over en presentatie van het eerste deel van de verzamelde werken van de middeleeuwse mystica, op 18 maart in de KANTL te Gent.

Op 18 maart verschijnt Liederen, het eerste deel van de verzamelde werken van de middeleeuwse mystica Hadewijch. De Liederen vormt het eerste deel van Hadewijchs verzamelde werken, die Veerle Fraeters en Frank Willaert de komende jaren bij de Historische Uitgeverij (Groningen) in drie delen zullen laten verschijnen.

De liederen — deel twee bevat de Visioenen, deel drie de Brieven — zijn naar het oudste handschrift uitgegeven, vertaald en toegelicht door Veerle Fraeters en Frank Willaert. Aan deze uitgave van de Liederen is tevens meegewerkt door Louis Peter Grijp, die waar mogelijk de reeds bekende, maar ook de zeer recent hervonden melodieën bespreekt en reconstrueert. De Liederen gaat vergezeld van een CD-luisterboek, waarop alle Middelnederlandse teksten zijn ingesproken, en de liederen waarvan de melodieën zijn teruggevonden zijn ingezongen.

Hadewijch (dertiende eeuw) is het kloppend hart van het pantheon van de Nederlandse literatuur, zij voert de canon aan van de Nederlandse klassieken, en zij zetelt hoog in de troonzaal van de spirituele minnekunst. Zij is de eerste vrouw in Europa geweest, aldus Frits van Oostrom, die het heeft gewaagd de mystieke minne uit te zingen in pure liefdespoëzie. Hadewijch is een gepassioneerd en compromisloos dichteres, haar poëzie is complex, gevoelig en ingenieus, haar lied is direct en intens. In haar poëtische liederen bezingt ze liefde en wanhoop, ellendige verlatenheid en het verlangen naar vereniging: haar passie is voor de lezer en toehoorder welhaast fysiek voelbaar.

Deze publicatie wordt voorgesteld in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, in het kader van de derde KANTL-conferentie 2009.

Frank Willaert houdt een lezing over Hadewijchs mystieke liederen en het ensemble Graindelavoix, o.l.v. Bjòrn Schmelzer, voert een aantal van deze liederen uit.

De KANTL-conferentie wordt gehouden in de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, op woensdag 18 maart om 20 uur.

De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Reserveren is niet verplicht maar wel aangewezen. Dit kan telefonisch op het nummer 09/2959340 of per e-mail met het online contactformulier.

Comments are closed.