Van 2-5 juni vindt op het Huygens Instituut een congres plaats getiteld: ‘The Letter before the Spirit: the Importance of Text Editions for the Study of the Reception of Aristotle’.

Het congres wordt georganiseerd door Aafke van Oppenraay, editeur van Michael Scotus’ Latijnse vertaling van Aristoteles’ dierkundeboeken (ca. 1220) in de serie Aristoteles Semitico-Latinus (UAI-KNAW, Brill).

Op vrijdag 5 juni is een discussie ingepland speciaal over de problemen van het maken van edities van teksten waarin meerdere alfabetten met verschillende schrijf-richtingen gecombineerd moeten worden. Op dit moment worden er steeds meer tools gemaakt voor het maken van digitale edities, maar voor dit specifieke probleem is nog geen oplossing voor handen, voor zover wij weten.

Het idee is ook dat het vakgebied veel te winnen zou hebben bij digitale edities, enerzijds omdat analyse en vergelijking gemakkelijker worden, anderzijds omdat online samenwerkingsprojecten expertises uit verschillende hoeken van de wereld virtueel bij elkaar kunnen brengen &#8211 een broodnodige ontwikkeling in de tijd dat deze specialistische kennis niet meer vanzelfsprekend bij elke grote universiteit gewaarborgd wordt. We willen hierbij een demonstratie geven van de tool eLaborate, ontwikkeld om online samenwerkingen voor edities op eenvoudige wijze vorm te geven. eLaborate is niet klaar voor zulke ingewikkelde tekstedities als de Aristoteles vertalingen, maar biedt wel een basis op grond waarvan vele mogelijkheden gebouwd zouden kunnen worden. De editie van Mariken Teeuwen bijvoorbeeld, over Martianus Capella, gemaakt in eLaborate, is nu online vrij toegankelijk: http://martianus.huygensinstituut.knaw.nl.

De toegang bedraagt € 30 voor het gehele congres of € 10 per dag. Het aantal plaatsen is beperkt, dus reservering vooraf is gewenst.

Het volledige programma is te vinden via de website van het Huygens Instituut, nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij aafke.van.oppenraay@huygensinstituut.knaw.nl

Comments are closed.