Op donderdag 13 juni 2013 is in Utrecht het ePistolarium gelanceerd. Het ePistolarium is een webapplicatie waarmee onderzoekers door een elektronische verzameling van ongeveer twintigduizend geleerdenbrieven kunnen bladeren. De brieven, in diverse talen, zijn afkomstig van Nederlandse geleerden en van wetenschappers die in de zeventiende eeuw langdurig in de Republiek verbleven. Het ePistolarium biedt naast de gebruikelijke zoekmogelijkheden ook zoeksuggesties die de onderzoeker verder kunnen helpen. Door middel van ‘topic modeling’ wordt de gebruiker een selectie van brieven aangeraden die wat betreft onderwerp op een andere – door de onderzoeker geselecteerde – brief lijkt. Ook levert de tool een visualisatie van het netwerk van correspondenten dat bij een door de onderzoeker gekozen brievenselectie betrokken is. De onderzoeker kan via facetted search in combinatie met keywords bijvoorbeeld zoeken op correspondenten die in een bepaalde periode of op een  bepaalde geografische locatie over bepaalde onderwerpen schreven.

Fascinerend is ook de mogelijkheid om via co-citatieanalyse te onderzoeken welke personen een hoofdrol speelden in een bepaalde discussie. De softwarematige ‘named-entity recognition’ kan een groot aantal in de brieven genoemde personen identificeren. Tenslotte kan de uitwisseling van geselecteerde brieven op een kaart van Europa worden gevisualiseerd.

Via ckcc.huygens.knaw.nl kunt u gebruik maken van het ePistolarium en er brieven van geleerden als René Descartes, Constantijn en Christiaan Huygens, Isaac Beeckman, Dirk Rembrantsz van Nierop, Anthony van Leeuwenhoek en Caspar Barlaeus te raadplegen.

Het ePistolarium is een door NWO gefinancierd samenwerkingsproject van het Huygens ING, het Descartes Centre van de Universiteit Utrecht, de Universiteit van Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek, DANS en Clarin.

Comments are closed.