De Europese COST Actie IS0901, “Women Writers In History”, die vanaf 2009 heeft gelopen en die vanuit het Huygens ING wordt geleid, houdt in juni haar afsluitende congres  FEMALE AUTHORSHIP IN EUROPE: NETWORKS AND OBSTACLES. Het gaat hier om  internationale netwerken tussen onderzoek(st)ers uit 25 landen, maar ook om netwerken die hebben bestaan tussen de schrijfsters (actief tussen Middeleeuwen en vroege 20e eeuw) wier werk wordt bestudeerd. Deze dubbelheid geldt eveneens voor de “obstakels”: deelnemers in zowel de huidige als de historische netwerken vinden en vonden die op hun pad.

HandjeWomenwriters

Tussen 19 en 21 juni komen ca. 50 vertegenwoordigers van het onderzoekersnetwerk bijeen in Den Haag om resultaten uit te wisselen en te bespreken hoe zij de bedoelde obstakels hebben overwonnen. Dankzij hun deelname in het COST-WWIH netwerk hebben zij hun onderzoek een veel grotere relevantie kunnen geven – en wel door de mogelijkheid om, in één online database, gezamenlijk en parallel te werken aan onderling vergelijkbare thema’s en aan teksten die elkaar hebben beïnvloed. Ook is er internationale onderzoeksfinanciering verkregen voor vervolgonderzoek: de werkzaamheden gaan door!

 

 

Ter gelegenheid van dit congres voegt het Letterkundig Museum (tijdelijk…) een aantal vrouwelijke auteurs toe aan zijn portrettengalerij van Nederlandse schrijvers. Ook exposeert de Koninklijke Bibliotheek – in vier vitrines in de benedenhal – boeken geschreven of vertaald door 19e-eeuwse en vroeg-20e-eeuwse Nederlandse schrijfsters.

Deze beide exposities worden geopend op 19 juni a.s. Wij nodigen alle belangstellenden uit om dit evenement bij te wonen vanaf 17.15 uur in het Letterkundig Museum.  Om 17.15 zal  onze Noorse collega Anne-Birgitte Rønning een korte voordracht houden getiteld “Female Robinsonades: adventures of shipwreck and good behavior”. Daarna zal actrice Tessa du Mée enkele teksten van de nieuw toe te voegen schrijfsters ten gehore brengen, en zal Arno Kuipers, collectiespecialist van de KB, een toelichting geven op zijn keuze van tentoongestelde “vrouwenliteratuur”.

Vervolgens zal de onthulling van de additionele schrijfstersportretten in de Galerij plaats vinden, en kunnen wij de KB-vitrines bekijken waarvan er één gewijd zal zijn aan Nederlandse “female Robinsonades”. Ter afsluiting is er een receptie in de hal naast het beeld van Erasmus.

Meer informatie en het programma met abstracts zijn te vinden op womenwriters.nl

PosterWWHI10x375

Comments are closed.