Symposium 'Innovatie in de geesteswetenschappen: techniek of theorie?', op 21 april in het Trippenhuis (KNAW) te Amsterdam.

20090102_technieksymp

Zullen de geesteswetenschappen de komende jaren ingrijpend veranderen door de mogelijkheden van de informatietechnologie? Of zullen innovaties eerder tot stand komen door kruisbestuivingen tussen disciplines en de toepassing van nieuwe theorieën? Over de‘innovatie’ in de verschillende geesteswetenschappelijke disciplines houdt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen op dinsdagmiddag 21 april 2009 een symposium.

In een aantal korte sessies over taalkunde, literatuurgeschiedenis en tekstedities zullen geesteswetenschappers vertellen over recente en te verwachten innovaties in hun discipline. Het zal gaan over wensen en verwachtingen ten aanzien van nieuwe technologische mogelijkheden, over de vraag hoe we voorkomen dat de techniek primair wordt en onderzoeksvragen zich daar te veel naar voegen, over praktische zaken zoals de digitalisering van archieven en over de rol van theorieën. Zie voor het volledige programma de website van de KNAW.

Locatie

Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam

Aanmelding

Deelname is gratis, aanmelden bij Bernadette Peeters, via rgw@bureau.knaw.nl of via de website www.knaw.nl/geest

Comments are closed.