Op 14 mei presenteert het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis in Den Haag de online uitgave van het dagboek van Willem de Clercq.

uitnodiging

Willem de Clercq (1795-1844) was in zijn tijd een zeer bekende ?guur. Zowel in de zakenwereld als in het culturele leven speelde hij een rol van betekenis. Zijn dagboeken zijn volstrekt uniek voor Nederland. Niet alleen vanwege de omvang - geschat op zo’n 30.000 pagina’s - maar ook voor wat betreft de diepgang en reikwijdte van de aantekeningen. De lezer van de tekst ziet de wisselvalligheden van een mensenleven aan zich voorbijgaan, en tegelijk daarmee de politieke, sociale, culturele, godsdienstige en technologische veranderingen van een heel tijdperk.

Dankzij een samenwerkingsverband van diverse geïnteresseerde personen en organisaties is thans een gedeelte van het dagboek, te weten de periode tot en met het jaar 1830, digitaal beschikbaar. Naast de gescande afbeeldingen van de dagboekpagina’s vindt de lezer hier de getranscribeerde tekst van de jaren 1811-1822.

De gebruiker kan digitaal door de dagboeken bladeren, gebruik maken van de inhoudsopgaven van De Clercq zelf en zoeken op woorden in de tekst. Het gedeelte 1823-1830 is vooralsnog alleen als scan beschikbaar. Latere gedeelten van het dagboek alsmede aanvullingen op de thans beschikbaar gestelde tekst, zullen in de loop van de tijd worden toegevoegd.

Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft het genoegen u uit te nodigen voor deze presentatie.


Programma

14.30 Ontvangst met koffie en thee

15.00 Donald Haks (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis): welkomstwoord

15.10 Rudolf M. Dekker (hoofddocent aan de opleiding Maatschappij-geschiedenis van de Erasmus Universiteit Rotterdam): Egodocumenten en zelfanalyse

15.30 Margaretha H. Schenkeveld (emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde Vrije Universiteit): 60 jaar omgang met het dagboek van Willem de Clercq

15.55 Ineke Huysman (ICT-coòrdinator Instituut voor Nederlandse Geschiedenis): Het dagboek van Willem de Clercq online

16.05 Gert-Jan Johannes (docent-onderzoeker aan het Onderzoekcentrum voor Geschiedenis en Cultuur van de Universiteit Utrecht): Beter laat dan nooit: de (voor)geschiedenis van het digitaliseringsproject

16.15 Steven de Clercq (Stichting Het Réveil-Archief): afsluiting en dank

16.30 Receptie

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de presentatie door gebruik te maken van het online-formulier op de website van het ING. Aanmelden vòòr 7 mei a.s.

Locatie

De presentatie vindt plaats op donderdag 14 mei 2009 in de aula van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

Comments are closed.