An International Network Studying the Circulation of Dutch Literature (CODL) brengt de circulatie van literatuur in kaart. Dit driejarige NWO-internationaliseringsproject beoogt een internationaal netwerk van neerlandici te consolideren en de internationale verspreiding van de Nederlandstalige literatuur te bestuderen. In de afgelopen maanden zijn elf werkgroepen gevormd en is begonnen met het bestuderen van de circulatie van deze elf werken uit de Nederlandse literatuur, in vertalingen, bewerkingen of andere vormen. De database op de website www.codl.nl biedt de onderzoekers volop mogelijkheden.

De elf gevormde internationale en interdisciplinaire werkgroepen discussiëren over het onderzoek naar de verspreiding van de casustekst, bereiden een presentatie of panel voor op één van de drie CODL-workshops (Rome, Boedapest en Den Haag) en dragen bij aan een gemeenschappelijke publicatie en/of deelpublicaties. Ook zijn er vertaalgroepen actief die fragmenten van de werken vertalen in hun eigen taal. Elke groep – gecoördineerd door een voorzitter – bestudeert een van de volgende elf casusteksten:

Hadewijch, Liederen (ca. 1240)
Den Spyeghel der Salicheyt van Elckerlijc (ca. 1475)
Joost van den Vondel, Lucifer (1654)
Betje Wolff & Aagje Deken, Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782)
Hendrik Conscience, De Leeuw van Vlaanderen (1838)
Multatuli, Max Havelaar (1860)
Louis Couperus, De stille kracht (1900)
Herman Heijermans, Op hoop van zegen (1900)
Willem Elsschot, Kaas (1933)
Hella Haasse, Oeroeg (1948)
Dimitri Verhulst, De helaasheid der dingen (2006)

CODL in 4 minuten

Het Huygens ING heeft voor dit project een database ontwikkeld waarin leden van de deelgroepen de verschillende vertalingen, bewerkingen of secundaire publicaties (‘derivatives’) kunnen invoeren en bewerken. De tool houdt rekening met de methodologische en theoretische aspecten van het onderzoek. De deelbestanden kunnen door iedere geïnteresseerde worden geraadpleegd op database.codl.nl.

CODL is betrokken bij verwante subsidieaanvragen en bij de organisatie van andere conferenties. Op 4 december 2012 heeft in Brussel een internationaal CODL-symposium ‘De leeuw leeft! Hendrik Conscience in Europees perspectief’ plaatsgevonden. Aan het NIAS in Wassenaar is er op 24 en 25 oktober 2013 het colloquium ‘A Longitudinal Approach to Transnational Literatures: the Dutch case’. CODL werkt graag samen met andere soortgelijke initiatieven en staat positief tegenover het maken en organiseren van nieuwe vertalingen, theatervoorstellingen en workshops.

Het is nog steeds mogelijk mee te werken aan een van de werkgroepen of een nieuwe groep op te starten (circulationofdutchliterature@gmail.com).

De CODL-coördinatoren
Elke Brems (Hogeschool-Universiteit Brussel KU Leuven), elke.brems@hubrussel.be
Ton van Kalmthout (Huygens ING), ton.van.kalmthout@huygens.knaw.nl
Orsi (Orsolya) Réthelyi (Eötvös Loránd Universiteit Boedapest), orsolya.rethelyi@gmail.hu

Comments are closed.