De KB heeft een belangrijk, verloren gewaand fragment van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant weten aan te schaffen op een veiling in Noord-Duitsland. De KB heeft al twee complete handschriften van de Rijmbijbel uit begin veertiende eeuw, en daar komt nu dit fragment van ruim drieduizend verzen uit dezelfde periode bij. Sinds anderhalve eeuw was het uit het zicht van de wetenschap, maar nu is het weer beschikbaar voor onderzoek.

Rijmbijbel

Jacob van Maerlant (ca. 1235-1300) voltooide zijn Scolastica in 1271. Het is de eerste Middelnederlandse vertaling van de bijbelse geschiedenis, gebaseerd op de Historia scholastica van Petrus Comestor uit de twaalfde eeuw. Omdat de vertaling in rijmende verzen is, gebruikt men er de naam Rijmbijbel voor. Er zijn verschillende handschriften en fragmenten van bewaard, onder andere bij de KB en Museum Meermanno. Met de aankoop van dit omvangrijke fragment heeft de KB een nieuwe bouwsteen voor de Middelnederlandse letterkunde in huis gehaald.

Alerte conservator

KB-conservator middeleeuwse handschriften Ed van der Vlist werd door een vak- en landgenoot in Duitsland gewezen op de veiling van een Middelnederlands fragment. Van der Vlist reisde zelf af naar Kiel om op de veiling te kunnen bieden en kon het handschrift meteen mee naar de KB nemen. Hij doet verslag van zijn bevindingen en over de geschiedenis van het fragment in een blog.

Het fragment van de Rijmbijbel is onder signatuur 79 K 25 aan te vragen bij de afdeling Bijzondere Collecties.

Bron KB

 

Comments are closed.