De website www.wfhermansvolledigewerken.nl, de begeleidende website bij het Huygens ING-editieproject Volledige Werken van Willem Frederik Hermans, is volledig vernieuwd. Veranderd zijn het uiterlijk en de functionaliteiten, de bestaande inhoud is beter bereikbaar en uitgebreid.

De website bevat alle inhoudelijke achtergronden en toelichtingen bij de papieren editie van Hermans’ Volledige Werken, waarvan inmiddels twaalf delen bij De Bezige Bij zijn verschenen. In totaal zal de reeks 24 delen omvatten. Bij elk afzonderlijk verschenen deel van de Volledige Werken bevat de website van alle titels informatie over de tekstgeschiedenis en de tekstbezorging, daarnaast is er met het verschijnen van de nieuwe website een cumulatief register op de verschenen delen beschouwend werk toegevoegd. Een algemene verantwoording van de editie, informatie over het project en een korte biografie van Hermans vullen de informatie over de afzonderlijke delen aan.

Een nieuwsrubriek en een twitterfeed bieden actuele informatie over het project en de auteur. De nieuwe vormgeving en de nieuwe functionaliteiten maken de website nog informatiever, overzichtelijker en toegankelijker.

Comments are closed.