Op 29 november vindt aan de Radboud Universiteit een studiedag plaats onder het thema ‘Toezingen & aanvuren: het maatschappelijk appel van de dichter 1300-1850’. De studiedag wordt georganiseerd door GOLIATH, de door FWO gefinancierde wetenschappelijke onderzoeksgemeenschap over ‘Literatuur in wording’.

Het debat over vraag of de stem van literaire auteurs in de samenleving een andere zwaarte en betekenis heeft (of zou moeten hebben) dan die van journalisten, politici en opiniemakers is geenszins een nieuw debat. Dichters werden al vanaf de late middeleeuwen geconfronteerd met een groeiende concurrentie van andere professionele ‘sprekers’ in de publieke ruimte. Het literaire leven vormde in toenemende mate een eigen domein, maar tegelijkertijd werden auteurs zich door dit proces van ‘autonomisering’ bewust van de specifieke kwaliteiten die hun stem ook buiten dat domein meer gewicht konden geven.

De gevoelde kloof tussen de dichter en zijn publiek ging bij middeleeuwse en vroegmoderne dichters vreemd genoeg samen met een groeiend geloof in de maatschappelijke kracht van het gedicht als een discursieve toenadering van de dichter tot zijn publiek. Tijdens de GOLIATH- workshop wordt die schijnbare tegenstelling bestudeerd aan de hand van de idee van het dichterlijke ‘toezingen’ van een publiek. De spanning tussen verwijdering en toenadering lijkt in het performatieve ‘toezingen’ opgeheven te worden, omdat het begrip, meer dan bij ‘toespreken’, een interactie tussen de dichter en zijn publiek veronderstelt. Een onderzoek naar dit fenomeen kan mogelijk een nieuw licht werpen op continuïteiten en discontinuïteiten in de opvattingen over dichterschap en maatschappelijk appel van de middeleeuwen tot in de vroegmoderne tijd.

GOLIATH is een internationaal samenwerkingsverband tussen letterkundige neerlandici.

Meer informatie

 

bron: http://www.ru.nl/nederlands/@895586/pagina/

Comments are closed.