Begin dit jaar legde De Groene Amsterdammer een aantal vragen over de ontwikkelingen in hun vakgebied voor aan een selectie van Nederlandse geesteswetenschappers. Hun antwoorden vormen de basis voor een speciaal nummer van De Groene Amsterdammer dat 30 oktober verscheen.

DossierGeesteswetenschappen
De Groene presenteert 10 revoluties die de Geesteswetenschappen momenteel doormaken. Van big data tot de digital humanities, van nieuwe onderzoeksgebieden tot samenwerking met de bètawetenschappen, samen tonen ze de vitaliteit van de humaniora.

De geesteswetenschappen staan aan het begin van een nieuw tijdperk, zo blijkt. Nieuwe digitale onderzoeksmethoden, toenemende interdisciplinariteit en een veranderende wereld geven de humaniora nieuw elan. In weerwil van de veelbesproken ‘crisis in de geesteswetenschappen’, is het merendeel van de onderzoekers zeer positief over de toekomst van hun vakgebied.

Een verslag van het onderzoek en de bijdragen van de wetenschappers zijn te lezen op blogs.groene.nl/geesteswetenschappers/

Bron: redactie De Groene Amsterdammer

Comments are closed.