De professor Van Winterprijs voor de beste publicatie op het gebied van lokale en regionale geschiedenis is dit jaar op 4 november in Haarlem uitgereikt aan Boudien de Vries. Zij kreeg deze prijs voor haar boek Een stad vol lezers, leescultuur in de Negentiende eeuw.

Uitreiking Prof. Van Winterprijs
v.l.n.r. Boudien de Vries, Johanna van Winter en Maarten Duijvendak

Boudien de Vries onderzoekt in Een stad vol lezers de sociale en levensbeschouwelijke achtergronden van uiteenlopende groepen lezers in Haarlem in de negentiende eeuw. Ze beschrijft welke lectuur werd gelezen en in welke mate dit werd gedaan, van nu nog bekende negentiende-eeuwse auteurs als Beets en Couperus tot destijds beroemde maar nu volslagen vergeten schrijvers. Boeiend zijn de hoofdstukken over boekenbezit en leesgedrag van de elite, maar net zo interessant zijn de beschrijvingen van het leesgedrag van het volk en de burgerij.

De prijsuitreiking trok een volle zaal in de fraaie, voormalige Norbertijnenkapel van het Noord-Hollands Archief in Haarlem. Een lezing van prof. dr Marita Mathijsen luisterde de uitreiking op. Mathijsen zette uiteen hoe verlichtingsidealen en vernieuwingen in druktechnieken in de negentiende eeuw niet alleen leidden tot verbetering van het leesonderwijs, maar ook tot een enorme groei van het aantal boeken en tijdschriften. Aan het eind van de negentiende eeuw was het aantal lezers in Nederland dan ook exponentieel toegenomen.

De jury was unaniem wat betreft de keuze voor de publicatie van Boudien de Vries. “Het is een uiterst mooie lokale geschiedenis waarin een aspect van het culturele leven, namelijk de boekenconsumptie centraal staat,”aldus het juryrapport.” De Vries heeft het materiaal in Haarlem op uiterst vaardige, ja zelfs op voorbeeldige wijze aangeboord en bewerkt.”
Juryvoorzitter Prof. dr Maarten Duijvendak noemde Een stad vol lezers “een ode aan de lezer, de uitgever, de boekhandel en de bibliotheek.” Duijvendak was vol lof:”Boudien beschikt over een vaardige pen en weet de lezer van begin tot eind te boeien.”

De Professor van Winterprijs, bestaande uit een bedrag van 3500 euro, is een tweejaarlijkse prijs, die wordt mogelijk gemaakt door het Professor van Winterfonds. De toekenning werd dit jaar georganiseerd door het Huygens ING, in samenwerking met het Noord-Hollands Archief.

Boudien de Vries, Een stad vol lezers, leescultuur in Haarlem in de negentiende eeuw. Verschenen bij uitgeverij VanTilt. ISBN 9789460040658

Comments are closed.