Op de website van de Universiteitsbibliotheek Utrecht is het handschrift van het Utrechtse Psalter opnieuw onder de aandacht gekomen. Er is een nieuwe digitalisering van het handschrift raadpleegbaar op de website en te downloaden als PDF. 

Utrechts Psalterium. Bron: Universiteitsbibliotheek Utrecht

Dit wereldberoemde, schitterend geïllustreerde handschrift met de psalmen van David werd in de 9de eeuw in de omgeving van Reims vervaardigd. Het is al een aantal malen in boekvorm weergegeven.

In 1996 werd een voor die tijd zeer geavanceerde en gebruiksvriendelijke CD-ROM gepubliceerd. Deze bevatte de tekst, de illustraties, die in banden tussen de tekst zijn geclusterd en daarom veel uitleg vergen, en een transcriptie van het handschrift. Maar de wet van de remmende voorsprong heeft ook hier toegeslagen. De CD-ROM en de daarop gebaseerde webversie zijn intussen onbruikbaar geworden.

Er zijn concrete plannen om de tekst van de psalmverzen weer aan de afbeeldingen te koppelen en er een wetenschappelijke inleiding aan toe te voegen. Van een transcriptie wordt nog geen gewag gemaakt, maar die mag eigenlijk evenmin ontbreken, evenals de vertalingen. Een en ander wordt gefinancierd met steun van de Utrechtse Alumnifonds. Het geheel zal in de toekomst op een afzonderlijke website raadpleegbaar zijn.

Joke Roelevink

Zie: http://bc.library.uu.nl/nl/node/598

Comments are closed.