De Universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht en de Koninklijke Bibliotheek lanceerden onlangs een nieuwe online dienst: Delpher. Dankzij deze dienst zijn nu miljoenen gedigitaliseerde pagina’s uit Nederlandse publicaties op één plek doorzoekbaar.

Delpher geeft toegang tot Nederlandse historische teksten uit de digitale collecties van wetenschappelijke instellingen, bibliotheken en erfgoedinstellingen. Delpher maakt het mogelijk om miljoenen gedigitaliseerde pagina’s uit Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften op één centrale plek op woordniveau te doorzoeken.

Bij lancering bevat Delpher ruim 90.000 boeken, 1,5 miljoen pagina’s uit 80 tijdschrifttitels en bijna 100 miljoen artikelen uit kranten. Dit tekstmateriaal dateert uit de 17e tot en met de 20e eeuw en is afkomstig uit een groot aantal instellingen.

Het aanbod bij de start van Delpher bestaat uit materiaal dat reeds via verschillende websites beschikbaar is, maar zal in de komende jaren groeien met nieuwe gedigitaliseerde publicaties en nieuwe functionaliteiten. Onder andere zal al het gedigitaliseerde tekstmateriaal uit het programma Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed, via Delpher beschikbaar komen. Delpher blijft zich dan ook vanaf het moment van lancering verder ontwikkelen. Mede daarom wordt Delpher als bètaversie gelanceerd; een online gebruikersdienst als Delpher kan juist in wisselwerking met de eindgebruiker verder verbeterd worden.
Screen
Delpher is er voor iedereen met interesse in Nederlands cultureel erfgoed. De dienst is eenvoudig in gebruik zodat zowel professionele onderzoekers als andere geïnteresseerden met het materiaal uit de voeten kunnen. De bronnen worden uniform gepresenteerd en zijn op een eenduidige manier doorzoekbaar. Het is mogelijk verschillende materiaalsoorten met elkaar te vergelijken, op woordniveau te zoeken, resultaten te delen en op te slaan. Delpher kent verschillende zoekfilters om snel tot resultaat te komen.

Kurt De Belder, Directeur Universitaire Bibliotheken Leiden en voorzitter van de Delpher stuurgroep: “Het is spannend en bijzonder om een dienst te ontwikkelen die echt verschil maakt voor wetenschappers en vrijetijdshistorici. Door als universiteitsbibliotheken en KB samen te werken bij digitalisering van onze papieren schatkamers en deze aan te bieden vanuit een centrale infrastructuur, worden onze collecties beter vindbaar en bruikbaar. Niet alleen voor onderzoekers maar ook voor het brede historisch geïnteresseerde publiek.”

Naast de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam (UvA), Groningen, Leiden en Utrecht en de Koninklijke Bibliotheek (KB) is het Meertens Instituut als initiatiefnemer betrokken bij de ontwikkeling van Delpher. De realisatie is mogelijk gemaakt dankzij financiering door NWO, Stichting PICA en Metamorfoze.

Delpher is te vinden op www.delpher.nl

bron: Koninklijke Bibliotheek

Comments are closed.