Op vrijdag 13 december 2013 houdt de Werkgroep De Negentiende Eeuw haar jaarlijks congres in de Doelenzaal van de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam. Het thema is dit jaar ‘Keerpunt 1813’.

Op 30 november 2013 was het tweehonderd jaar geleden dat de Prins van Oranje na een ballingschap van ruim achttien jaar op het strand van Scheveningen landde. In de woelige jaren 1813-1815 werd vervolgens het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden onder koning Willem I gevestigd.

Het jaar 1813 wordt vaak gezien als het begin van de moderne politieke geschiedenis en het startsein van de democratische ontwikkeling van Nederland. Recentelijk hebben historici juist ook gewezen op de continuïteiten met de Bataafse Revolutie en de Napoleontische tijd. De centrale vraag van dit congres is dan ook: welke betekenis heeft ‘1813’ gehad voor de ontwikkeling van de Nederlandse natie? Vormen de jaren 1813-1815 een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis, politiek en cultureel, of bestendigden zij al langer geldende ideeën en verhoudingen?

 

Adres
Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Doelenzaal. Singel 425, 1012 WP Amsterdam.

Aanmelden en kosten
Kosten voor de dag: € 25 (studenten en promovendi € 15) inclusief lunch, ter plekke te betalen. Opgeven s.v.p. vóór 6 december 2012 bij de secretaris van de werkgroep Boudien de Vries. Klik daarvoor hier.

Programma
10.00-10.30 Inloop, registratie en koffie
10.30-10.45 Opening door de dagvoorzitter, Dr Janneke Weijermars (RU)
Prof. dr Wessel Krul (voorzitter van de werkgroep): Korte inleiding op het congresthema
10.45-11.10 Dr Lotte Jensen (RU) en Bart Verheijen MA (RU): ‘1813 en de terugkeer van Oranje’
11.10-11.35 Dr Matthijs Lok (UvA): ‘1813: de fabricatie van een nieuw begin’
11.35-11.55 Discussie

11.55-12.15 Koffie

12.15-12.45 Dr Edwin van Meerkerk (RU) ‘Gijsbert Karel van Hogendorp en de liberale Grondwet van 1813’

12.45-13.30 Lunch

13.30-14.00 Dr Wilfried Uitterhoeve ‘De kleuringen van oranje’
14.00-14.30 Vertoning van de documentaire ‘Help, de Kozakken komen!’ van Kim Taminiau, met een inleiding van Johan Zielstra.
14.30-15.00 Dr Eveline Koolhaas-Grosfeld ‘De Tentoonstellingen van Levende Meesters van 1813 en 1814’

15.00-15.30 thee

15.30-16.00 Germa Greving (RUG) ‘Nader tot het Verleden?! Over het eerste eeuwfeest van de Nederlandse onafhankelijkheid in 1913’
16.00-16.30 Prof. dr Henk te Velde (UL) ‘1813: tussenbalans’
16.30-17.00 discussie, geleid door de dagvoorzitter
Sluiting door de voorzitter van de werkgroep

17.00 borrel

 

Bron: http://www.negentiende-eeuw.nl/nieuws/keerpunt-1813/

Comments are closed.