Waartoe dienen grote collecties van (digitaal) geëditeerde brieven? Welk soort onderzoek kunt of wilt u ermee voeren, en hoe moet zo een editie er dan uitzien?

Om een genuanceerd antwoord te krijgen op al deze vragen, loopt momenteel een onderzoek naar het gebruik van (digitale) brievencorpora en tekstedities. De survey kadert in een promotieonderzoek in verband met het tijdschrift Van Nu en Straks, dat wordt gevoerd aan het Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie in samenwerking met de Universiteit Gent.

Onder anderen tekstediteurs, filologen, (kunst-)historici en ICT-ontwikkelaars worden uitgenodigd om aan dit onderzoek deel te nemen. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 8 à 15 minuten tijd in beslag.

Via deze link wordt u naar de enquête doorgestuurd.

Hartelijk dank voor uw medewerking,

Bert Van Raemdonck

Comments are closed.