Nederland Leest 2014 zal in het teken staan van Een vlucht regenwulpen van Maarten ‘t Hart. Het boek wordt tijdens de campagneperiode van zaterdag 1 november t/m zondag 30 november 2014 gratis door de openbare bibliotheken aan hun leden verstrekt.

Een vlucht regenwulpen gaat over een door afkomst en opvoeding tot isolement gedoemd kind, wiens angsten verzacht worden door een grote opmerkingsgave en een diepe liefde voor de natuur. Een vlucht regenwulpen is een onvergetelijk verhaal uit een tijd toen Nederland nog een universum was, en een dorpje de hele wereld. Met Een vlucht regenwulpen (1978) brak Maarten ‘t Hart door naar het grote publiek. Er zijn bijna anderhalf miljoen exemplaren van verkocht en het werd in 1981 succesvol verfilmd door Ate de Jong met in de hoofdrol Jeroen Krabbé.

Maarten ‘t Hart won o.a. de Multatuliprijs (Het vrome volk) en De Gouden Strop (Het woeden der gehele wereld). In 2012 verschenen zijn – grotendeels eerder in NRC Handelsblad gepubliceerde – erudiete en soms hilarische tuincolumns in de bundel De groene overmacht.

Nederland Leest is een initiatief van de CPNB, in samenwerking met de VOB (Vereniging Openbare Bibliotheken).

Comments are closed.