Historicus en journalist Ewoud Sanders hield op dinsdag 1 september 2009 de 18e Bert van Selm-lezing over het aanleggen en inrichten van een digitale bibliotheek en over het efficiënt gebruik van gedigitaliseerde bronnen.

De keuze voor Sanders was opmerkelijk, gezien zijn eerdere - niet mis te verstane - kritiek op de Leidse DBNL. Zowel uit de titel van zijn lezing, 'Hoe bouw ik zelf een digitale bibliotheek?', als uit de omschrijving op de website van de Universiteit Leiden viel af te leiden dat de discussie op 1 september zou worden voortgezet:

'Ewoud Sanders bouwde in krap drie jaar tijd een bibliotheek met ruim 22.000 titels en 3,5 miljoen pagina’s. Ter vergelijking: de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) telt 1 miljoen pagina’s. In de Bert van Selm-lezing laat hij niet alleen zien hoe je zo’n bibliotheek aanlegt en inricht, maar ook hoe zo’n controleerbare, flexibele digitale collectie de diepgang en kwaliteit van het onderzoek bevordert. ?

Naarmate het aantal boeken en tijdschriften op internet groeit, wordt de vraag dringender hoe je die gedigitaliseerde bronnen het efficiëntst raadpleegt. Het is daarbij niet nodig om te wachten wat aanbieders als Google Books en de DBNL zelf als zoekmogelijkheden aanbieden. Met een geringe investering kun je op je eigen laptop of pc een grote digitale bibliotheek inrichten die vele malen beter te doorzoeken is dan die op internet. Ook kun je uit allerlei bronnen boeken toevoegen: bijvoorbeeld boeken die je zelf hebt gescand. Hoe bouw en onderhoud je zo’n digitale bibliotheek en hoe richt je haar zo in dat je &#8211 bijvoorbeeld &#8211 moeiteloos kunt zoeken op auteur, illustrator of thema, chronologisch, omgekeerd chronologisch, op primaire en secundaire bronnen, op periode, op woorden, delen van woorden, woordcombinaties, enzovoorts.'

De lezing van Ewoud Sanders is uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door € 11,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken op postbankrekening 3881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, o.v.v. ‘Achttiende Bert van Selm-lezing’. Gelieve bij uw betaling op de overschrijving uw naam en adres te vermelden!? Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek bedraagt de prijs € 10,75.

Comments are closed.