Esther Op de Beek promoveert op 15 januari aan de Radboud Universiteit op een onderzoek naar de literaire dagbladkritiek in Nederland 1955-2005.

Populaire literatuur werd ook in 1955 gerecenseerd, van ‘verzuilde’ kritiek was nauwelijks sprake en aspecten als stijl en gelaagdheid blijven door de jaren heen dé criteria waarop romans beoordeeld worden. Anders dan in voorgaande studies ging Op de Beek terug naar de recensieteksten zelf. Zij bestudeerde alle recensies van romans in vijf grote kranten (Algemeen dagblad, NRC, Parool, Trouw, Volkskrant) in zes peiljaren: 1955, 1965, 1975, 1985, 1995 en 2005. Ze onderzocht welke aspecten beoordeeld werden (zoals stijl, structuur, thema); en welke eigenschappen van die aspecten (zoals originaliteit, complexiteit, diepgang).

Om haar onderzoek te kunnen uitvoeren, heeft Op de Beek met haar collega Yvette Linders (die in 2014 hoopt te promoveren) een database aangelegd van de 734 geanalyseerde kritieken. Veel van dat materiaal was nog niet gedigitaliseerd in beschikbare databases als Literom en LexisNexis. De nu aangelegde verzameling is – inclusief alle coderingen – in de toekomst voor andere onderzoekers beschikbaar.

Esther Op de Beek, Een literair fenomeen van de eerste orde. Evaluaties in de Nederlandse literaire dagbladkritiek,1955-2005: een kwantitatieve en kwalitatieve analyse

Promotiedatum: woensdag 15 januari 2014, 14.30 uur, Radboud Universiteit Nijmegen
Promotoren: dhr prof. dr. J.H.Th. Joosten, dhr prof. dr. P.J.M.C. Schellens

Meer informatie

Comments are closed.