Op de website van de DBNL is sinds kort de digitale editie van de Statenvertaling van 1657 in te zien. Met het verschijnen van deze editie is het Bijbeldigitaliseringsproject voltooid. Dit vrijwilligersproject is het grootste crowdsourcing-project binnen de Nederlandse taalkunde.
statenvertaling_1657
De Statenvertaling uit 1657 is de tiende Nederlandstalige bijbel die door de Stichting Vrijwiligersnetwerk Nederlandse Taal in digitaal formaat is uitgegeven. Het project is hiermee voltooid, maar de vrijwilligers houden zich inmiddels bezig met andere taalprojecten.

Met tien laatmiddeleeuwse en vroegmoderne bijbelvertalingen uit de periode 1477-1657 is binnen zes jaar een enorme hoeveelheid materiaal beschikbaar gekomen voor onderzoek naar de wording van de Nederlandse taal: een tekstcorpus van meer dan 15 miljoen woorden. In haar oratie eind maart zal prof. dr. Nicoline van der Sijs (Meertens Instituut Amsterdam, Radboud Universiteit Nijmegen), de onderzoeksmogelijkheden van digitale taalcorpora demonstreren.

De ca. 100 vrijwilligers van de Stichting Vrijwiligersnetwerk Nederlandse Taal nemen inmiddels ook niet-bijbelse teksten onder handen. In het afgelopen jaar zijn ruim 30 Nederlandstalige literaire en historische teksten uit de 16de -19de eeuw getranscribeerd. Ook werken ze aan de digitalisering van gekaapte brieven, etymologische woordenboeken, dialectwoordenboeken en dialectvragenlijsten.

Bron: Meertens Instituut

Comments are closed.