Het E. du Perron Genootschap is bezig een website te maken waarop het werk van E. du Perron en diens correspondentie fulltext en digitaal doorzoekbaar beschikbaar komen. Om dit project te doen slagen, zoekt het genootschap steun van vrijwilligers en donateurs.

duperron
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Letterkundig Museum in Den Haag. De Du Perron-website zal nauw aansluiten bij de reeds bestaande en inhoudelijk verwante website mennoterbraak.nl. Het streven is de website eind 2014 op te leveren.

Voor de digitalisering is grote behoefte aan boeken, tijdschriften en artikelen van of over E. du Perron. Daarnaast zoekt het genootschap vrijwilligers voor werkzaamheden zoals het overtikken van teksten naar Word. Ook financiƫle steun is belangrijk. Dankzij donaties kan er meer materiaal op de website komen en kan een fonds gevormd worden voor het onderhoud van de website.

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het secretariaat van het genootschap. Ook kunt u via dit mailadres een projectbeschrijving van eduperron.nl met gegevens over de opzet van de website aanvragen.

Comments are closed.