Op 25 september wordt in het Huygens Instituut de elektronische editie van Lodewijk van Deyssels prozagedicht 'Menschen en Bergen' ten doop gehouden. Een gevarieerd programma zet de lancering luister bij.

‘Menschen en Bergen’ (1889-1891) is een lang, intrigerend prozagedicht van Lodewijk van Deyssel (pseudoniem van Karel Joan Lodewijk Alberdingk Thijm, 1864-1952). Destijds was het een bewonderde, maar ook omstreden en in ieder geval unieke tekst:? ‘Naar mijne meening is het eenig in onze geheele letterkunde. Ook in een andere taal ken ik niets, dat daarop lijkt’, zo roemde een tijdgenoot van Van Deyssel, Frans Erens, ‘Menschen en Bergen’.

De nieuwe, wetenschappelijk verantwoorde uitgave die op 25 september wordt gepresenteerd, is bezorgd door dr. Jan-Willem van der Weij en ontwikkeld in samenwerking met de afdeling E-research van het Huygens Instituut. De uitgave is een volledig elektronische editie, met alle gemakken die aan deze vorm verbonden zijn: een duidelijke leestekst, facsimile’s en volledige transcripties van zes versies (manuscript, gecorrigeerde drukproeven, voorpublicatie, drukken), een variantenapparaat dat vanuit elke tekstversie benaderd kan worden, een tekstvergelijkingsinstrument, een geavanceerde zoekfunctie en illustraties. Daarnaast is de uitgave voorzien van uitvoerige literair- en teksthistorische toelichtingen en een verantwoording van de vorm en inrichting van de editie.

? ?? ? ? ? ?

Elisabeth Leijnse?????????????????? Robert Alberdingk Thijm ? ???? Mieke Lelyveld

Ter gelegenheid van de lancering van de website worden fragmenten uit ‘Menschen en Bergen’ voorgedragen door Mieke Lelyveld, houdt prof. dr. Elisabeth Leijnse (Universiteit van Namen) een voordracht en geeft Jan-Willem van der Weij een korte toelichting op de nieuwe editie. De editie zelf wordt ten doop gehouden door Robert Alberdingk Thijm, scenarioschrijver (o.a. ‘De Daltons’, ‘Dunya en Desie’) en achterkleinzoon van de auteur.

De presentatie is vrij toegankelijk, maar in verband met het aantal beschikbare plaatsen verzoeken wij u uw komst van tevoren te melden, uiterlijk 19 september via info@huygensinstituut.knaw.nl. De editie is vanaf 25 september online via menschenenbergen.huygens.knaw.nl.

Programma

14.30??? Ontvangst met koffie/thee
15.00??? Welkom
15.10??? Voordracht van een fragment van ‘Menschen en Bergen’: ‘Reizen naar een bergdorp’, door actrice en voordrachtskunstenares Mieke Lelyveld
15.20??? Lezing over ‘Menschen en Bergen’ in de context van zijn tijd door prof. dr. Elisabeth Leijnse (Universiteit van Namen)
15.50??? Voordracht fragment ‘Menschen en Bergen’: ‘Na de maaltijd’, door Mieke Lelyveld
16.00??? Officiële openstelling van de website door Robert Alberdingk Thijm, scenarioschrijver en achterkleinzoon van de auteur
16.10??? Toelichting op de editie door dr. Jan-Willem van der Weij
16.30??? Voordracht fragment ‘Menschen en Bergen’: ‘Extase’, door Mieke Lelyveld
16.45??? Borrel

Huygens Instituut KNAW
Prins Willem-Alexanderhof 5
2509 LT Den Haag

routebeschrijving

Comments are closed.