De uitgave van de brieven van Vincent van Gogh vormt de bekroning van 15 jaar onderzoek dat door het Van Gogh Museum en het Huygens Instituut werd uitgevoerd. Op het Platform Teksteditie vindt u een eigen achtergrondverhaal over de integrale webeditie die naast de boekuitgave verschijnt.

120 zelden getoonde brieven
Van 9 oktober 2009 tot en met 3 januari 2010 staat het Rietveldgebouw van het Van Gogh Museum in het teken van de brieven van Vincent van Gogh. Voor het eerst worden in de tentoonstelling Van Goghs brieven. De kunstenaar aan het woord ruim 120 originele brieven getoond in nabijheid van de werken waar Van Gogh over schreef. De belangrijke documenten worden vanwege hun kwetsbaarheid en lichtgevoeligheid zelden getoond. De combinatie van ruim 340 werken uit de rijke collectie van het Van Gogh Museum waaronder schilderijen, tekeningen, brieven en briefschetsen, geeft een indringend en veelzijdig beeld van Van Gogh als briefschrijver en als kunstenaar.


‘Er zijn zoveel mensen, vooral onder onze vrienden, die denken dat woorden niets voorstellen. Integendeel, nietwaar, het is even interessant en even moeilijk om iets goed te zeggen als om iets te schilderen.’

Vincent van Gogh aan Emile Bernard, 19 april 1888


Speciaal voor deze tentoonstelling heeft het Van Gogh Museum drie bijzondere brieven van Vincent van Gogh aan de kunstenaar Emile Bernard (1868-1941) exclusief mogen lenen van The Morgan Library & Museum in New York. De tentoonstelling wordt georganiseerd ter gelegenheid van de lancering van de nieuwe internationale uitgave van de volledige briefwisseling van Vincent van Gogh. Deze wetenschappelijke editie, die zowel in boekvorm als digitaal zal verschijnen, is het resultaat van 15 jaar onderzoek naar de brieven door het Van Gogh Museum en het Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

De kunstenaar aan het woord
De tentoonstelling biedt een unieke gelegenheid om de schetsen in de brieven te vergelijken met de schilderijen en tekeningen waarop ze zijn gebaseerd. Door het karakteristieke handschrift en de treffende schetsen kijkt de bezoeker als het ware mee over Van Goghs schouder. Op geen andere manier kan de mens en de kunstenaar Van Gogh zo dicht worden benaderd. De bezoeker is getuige van zijn dromen en teleurstellingen, vriendschappen en ruzies, het vechten tegen zijn ziekte en de allesoverheersende wens om kunst te maken die zou blijven voortbestaan. Citaten uit zijn brieven leiden de bezoeker langs zijn schilderijen en die van zijn tijdgenoten en geven inzicht in zijn opvattingen over kunst en kunstenaarschap. Verreweg de meeste brieven zijn gericht aan zijn jongere broer Theo, die hem gedurende de tien jaar van zijn kunstenaarschap financieel en moreel steunde. De sterke band tussen de broers is dan ook een belangrijk thema in de tentoonstelling. Vincent beschouwde zijn kunstenaarschap als een gezamenlijke onderneming en betrok Theo bij al zijn plannen en vorderingen in de kunst. Dankzij het 15 jaar durende onderzoek naar de brieven door het Van Gogh Museum en het Huygens Instituut &#8211 KNAW is een completer en genuanceerder beeld ontstaan van Vincent van Gogh. De kunstenaar was geen geniale gek, maar een doelbewuste, krachtige persoonlijkheid die op meeslepende wijze wist te verwoorden wat hem bezighield.

De brieven: de volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave
Vincent van Gogh liet de wereld niet alleen een veelheid aan bijzondere schilderijen en tekeningen na, maar ook een van de meest fascinerende kunstenaarscorrespondenties die we kennen. Ruim 800 van de 902 bekende brieven van en aan Van Gogh worden bewaard in het Van Gogh Museum. Alle brieven zijn de afgelopen 15 jaar door specialisten van het Van Gogh Museum en het Huygens Instituut &#8211 KNAW bestudeerd. Het resultaat is een wetenschappelijke editie, die zowel in boekvorm als digitaal zal verschijnen.

De boekeditie
Vincent van Gogh &#8211 De brieven. De volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave bevat alle brieven met toelichtingen en voor het eerst met afbeeldingen van de ruim 2.000 kunstwerken die vermeld worden. De brieven zijn opgenomen zoals Van Gogh ze werkelijk schreef, zonder verfraaiing, hertaling, aanpassingen of het weglaten van passages en zijn voorzien van nieuwe vertalingen in het Engels en het Frans en een herziene vertaling van het Nederlands.

Onder redactie van Leo Jansen, Hans Luijten en Nienke Bakker. Vormgeving: Wim Crouwel. Uitgegeven door het Van Gogh Museum, het Huygens Instituut &#8211 KNAW en het Mercatorfonds. Internationale co-edities met Thames & Hudson, Actes Sud en Amsterdam University Press . Zes delen in box, gebonden, 2.180 pagina’s, circa. 4.300 illustraties, verkrijgbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Prijs: € 395,- (aanbiedingsprijs tot en met 3 januari 2010: € 325,-). Zie voor meer informatie de website van Amsterdam University Press.

De webeditie
De Engelstalige webeditie www.vangoghletters.org bevat alle 902 brieven van en aan Van Gogh in hun oorspronkelijke talen (Nederlands en Frans), met nieuwe Engelse vertalingen en afbeeldingen van alle manuscripten. De brieven zijn voorzien van uitvoerige toelichtingen en illustraties van de genoemde kunstwerken. De webeditie biedt bovendien uitgebreide zoekmogelijkheden en is vrij toegankelijk vanaf 8 oktober 2009.

Overige activiteiten

De publicatie en tentoonstelling van Van Goghs brieven zal in alle media te volgen zijn en een stroom van publicaties en activiteiten genereren. Eén daarvan brengen we hier graag onder de aandacht: het symposium teksteditie ' Commentaar!' op 29 oktober in het Van Gogh Museum te Amsterdam, met onder meer een lezing over de kersverse Van Gogh-editie door kunsthistoricus prof. dr. Wessel Krul. Bezoekers van het symposium hebben vrij toegang tot de tentoonstelling 'De kunstenaar aan het woord'. Zie elders op deze site voor meer informatie over deze gevarieerde bijeenkomst.

Links
www.vangoghmuseum.nl
www.huygensinstituut.knaw.nl
www.aup.nl
?

Copyright 2005-2009 - Van Gogh Museum | Huygens Instituut - KNAW

Comments are closed.