Alle bestaande kennis over de Nederlandse en Friese grammatica beschikbaar maken voor een internationaal publiek, dat is de doelstelling van Taalportaal dat zaterdag 1 februari officieel wordt geopend tijdens de Grote Taaldag 2014 in Utrecht.

Het Nederlands is een van de best bestudeerde talen binnen de taalwetenschap. Toch bestond er nog geen volledige en wetenschappelijk gefundeerde beschrijving van de grammatica van het Nederlands. Daar is nu verandering in gekomen: ruim 1,7 miljoen euro heeft NWO uitgegeven aan het opzetten van het virtuele taalinstituut.

De afgelopen drie jaar hebben onderzoekers van het Meertens Instituut, de Fryske Akademy, het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, de Universiteit Leiden en de Universiteit Utrecht samengewerkt aan een toegankelijke online grammatica van het Nederlands en het Fries. In een Wikipedia-achtige omgeving worden zowel de woordstructuur en de klankstructuur als de zinsstructuur van het Nederlands en het Fries beschreven. Het Taalportaal beschrijft hoe de hedendaagse grammatica van het Nederlands eruitziet, op basis van bestaande publicaties. Omdat de grammatica van het Nederlands verandert, zal de informatie in de toekomst up-to-date worden gehouden. In Zuid-Afrika zijn inmiddels uitgewerkte plannen om ook het Afrikaans, de dochtertaal van het Nederlands, toe te voegen.

Het Taalportaal is een Engelstalige website en in eerste instantie gericht op onderzoekers. Behalve voor onderzoekers is het Taalportaal ook van groot belang voor mensen die op een praktische manier bezig zijn met taal, zoals docenten die de Nederlandse taal onderwijzen aan anderstaligen. Om aan die groep tegemoet te komen, worden in het Taalportaal ook grammaticale normen aangegeven. De eerste gegevens komen beschikbaar met de presentatie tijdens de Grote Taaldag.

 

Comments are closed.