Op 6 maart presenteert het Huygens ING in samenwerking met Uitgeverij Vantilt en het Rijksmuseum het nieuwe boek van historica Els Kloek: Kenau en Magdalena. Vrouwen in de tachtigjarige oorlog. Tijdens de presentatie, die plaatsvindt in het auditorium van het Rijksmuseum, zal Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert het eerste exemplaar van het boek in ontvangst nemen.

Kenau

Kenau Simonsdochter Hasselaer (1526-1588) en Magdalena Moons (1541-1613) zijn de twee bekendste vrouwen uit de Tachtigjarige Oorlog. Eeuwenlang zijn zij bejubeld als vaderlandse heldinnen: Kenau omdat ze de moed had mee te vechten op de muren van het belegerde Haarlem, Magdalena Moons omdat ze durfde te onderhandelen met de Spaanse opperbevelhebber van het beleg van Leiden. Hun heldinnenstatus duurde ongeveer drie eeuwen. In de negentiende eeuw werd het verhaal over hun heroïsche rol in de geschiedenis van de Nederlandse vrijheidsstrijd niet langer geloofd en vielen beide vrouwen van hun voetstuk, maar tegenwoordig staan zij weer volop in de belangstelling.

Els Kloek, historica bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) en onder andere samenstelster van het veelgeprezen boek 1001 Vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, is al jaren gefascineerd door deze twee heldinnen van eigen bodem. In Kenau en Magdalena zet ze de historische feiten op een rij en volgt ze het proces van verering en verguizing. Ook zoekt ze het antwoord op de vraag wat oorlogsgeweld in de zestiende eeuw voor vrouwen betekende.

Els Kloek, Kenau en Magdalena. Vrouwen in de tachtigjarige oorlog.
ISBN 978 94 6004 1587 | paperback | rijk geïllustreerd, deels in kleur

Kenau, de film
Vanaf 6 maart draait de film Kenau in de Nederlandse bioscopen. De hoofdrollen in deze Fu Works-productie zijn voor Monic Hendrickx (Kenau) en Barry Atsma (Wigbolt Ripperda). In deze film speelt naast Kenau ook Magdalena (Sophie van Winden), geënt op de historische Magdalena Moons, een belangrijke rol. Het boek Kenau en Magdalena van Els Kloek geeft historische achtergronden bij de gedramatiseerde verfilming van deze twee vrouwenlevens.

Voor een overzicht van de randprogrammering rondom het boek en de film kunt u terecht op www.kenauhaarlem.nl.

Comments are closed.