Het tweejaarlijkse congres Cross-Over van de internationale letterkundige neerlandistiek heeft een interdisciplinaire opzet. Op 27 en 28 februari 2015 vindt het colloquium voor de eerste keer buiten de Lage Landen plaats, met als doel vooral jonge onderzoekers uit verschillende landen een internationaal uitwisselingsplatform te bieden.

Het concept cross-over verwijst naar een oversteekplaats maar refereert tevens naar andere specifieke betekenissen. In de tennistaal staat cross-over voor een baanwisseling en duidt in het spoorwegjargon op een verbindingsrail tussen parallelle sporen. Deze beelden liggen aan de basis van het concept voor dit congres, m.n. waar liggen de knelpunten in de internationale beoefening van de contemporaine neerlandistiek en waar de mogelijke oplossingen? We willen de deelnemers uitnodigen vragen te stellen naar regionale, (trans)nationale, interculturele, continentale en globale dimensies van de hedendaagse Nederlandse literatuur en het neerlandistisch onderzoek.

Vragen die in de bijdragen aan de orde gesteld kunnen worden zijn onder meer:

De organisatie is in handen van de Vakgroep Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies van de Faculteit Engels (Adam Mickiewicz-Universiteit te Poznań, Polen). Net als de voorbije jaren werken we met pre-papers van 6000 tot 8000 woorden die de deelnemers tijdens parallelsessies kort toelichten. We voorzien ruime tijd voor discussie. Er wordt van de sprekers verwacht dat ze grondig aandacht besteden aan de theoretische en methodologische implicaties van de casussen die ze in hun paper behandelen.

We ontvangen voorstellen voor bijdragen van ongeveer 300 woorden graag vóór 1 juni 2014 via crossover@wa.amu.edu.pl . Geïnteresseerden vernemen begin september 2014 of hun voorstel is aanvaard. In oktober 2014 verschijnt het definitieve congresprogramma. De sprekers zullen worden gevraagd hun pre-papers een maand op voorhand (tegen eind december 2014) aan de organisatoren te bezorgen. De op de pre-papers gebaseerde artikels kunnen na een peer-reviewprocedure worden opgenomen in een speciale uitgave van Werkwinkel.Tijdschrift voor Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Studies.

Bron: http://nederl.blogspot.nl/2014/03/call-for-papers-cross-over-2015.html

Comments are closed.