‘De context waarbinnen de editiewetenschap opereert is ingrijpend veranderd,’ stelde Annemarie Kets bij de aanvaarding van haar bijzonder hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. De tekst van haar oratie is nu ook op het Platform beschikbaar.

Op donderdag 20 november 2008 heeft Annemarie Kets, benoemd tot bijzonder hoogleraar Editiewetenschap aan de Vrije Universiteit, haar ambt openlijk aanvaard met het uitspreken van een rede getiteld Oude bronnen, nieuwe vragen. Ontwikkelingen in de editiewetenschap.

Een van haar voornaamste conclusies: ‘De dynamiek en gelaagdheid van digitale media creëren nieuwe mogelijkheden, naast de traditionele verschijningsvormen. En ze roepen nieuwe vragen op over opzet en inrichting, criteria en richtlijnen, standaarden en procedures, principes en praktische regels van ‘‘digital born’’ edities en bronnenuitgaven. […] Het is, kortom, tijd voor een volgende professionaliseringsslag van de editiewetenschap in Nederland, in internationaal verband en in samenspraak met onderzoekers, informatici en ICT-ontwikkelaars.’

De volledige tekst van de rede vindt u hier.

Comments are closed.