Na een jarenlange strijd is de literaire nalatenschap van Willem Elsschot voor een bedrag van 500.000 euro overgedragen aan het AMVC Letterenhuis. Dochter Ida De Ridder, voorvechtster van het behoud van het archief, overleed enkele dagen voor de overdracht.

De overdracht vond op 8 september plaats. De erven overhandigden het archief symbolisch aan Joke Schauvliege, Vlaams minister van Cultuur, Philip Heylen, schepen voor cultuur en toerisme van de stad Antwerpen, en Leen Van Dijck, directeur van het Letterenhuis.

Op vrijdag 4 september overleed Ida De Ridder, Elsschots jongste dochter. De laatste tien jaar van haar leven had zij?? zich als geen ander sterk gemaakt voor het behoud van het integrale archief van haar vader, en ervoor geijverd dat het als Vlaams cultureel erfgoed erkend zou worden. Die erkenning heeft ze dus nog mee mogen maken.

Op de website van het Letterenhuis wordt het belang van de overdracht als volgt omschreven: ‘De nalatenschap, die in de loop der jaren een haast mythische status heeft aangenomen, heeft een erg hoge symboolwaarde voor Vlaanderen. De verwerving van dit literaire topstuk verrijkt de “collectie Vlaanderen” op substantiële wijze. Specifiek voor de stad Antwerpen heeft de figuur van Elsschot een bijzondere?? waarde: hij is er geboren en getogen en bouwde er zijn zakelijk leven uit. In een aantal van zijn boeken is de stad Antwerpen het decor, en zelfs een hoofdrolspeler. De verwerving van dit archief gebeurde daarom gezamenlijk, door de stad Antwerpen en de Vlaamse Gemeenschap.’

Voor het Letterenhuis zelf is de verwerving ‘een bekroning van vele jaren inspanningen ter vrijwaring van dit archief’. Met de overdracht komt het materiaal nu ook echt ter beschikking van het onderzoek. Eerder moest de raadpleging ervan steeds via de erven verlopen. Zo had het Huygens Instituut reeds toegang tot het volledige archief ten behoeve van de samenstelling van Elsschots Volledig Werk en ook biograaf Vic van de Reijt was regelmatig tussen de ongeordende dozen te vinden. Het Letterenhuis zal het Elsschotarchief nu geheel ‘volgens de regels van de archivistiek’ ontsluiten.

Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van het overlijden Willem Elsschot plant het Letterenhuis een tentoonstelling over het leven en werk van de schrijver, vanaf 30 mei 2010.

Comments are closed.