Arabesken 43 (eind mei 2014) heeft als thema ‘Springlevend’, een verwijzing naar het feit dat het werk van Louis Couperus nog altijd leeft, zeker na het succesvolle Couperusjaar.

Het nummer opent met een lezing die acteur Thom Hoffman afgelopen jaar gaf over bewerkingen van Couperus en diens band met Nederlands-Indië, ter gelegenheid van de presentatie van de Couperus-editie van De Parelduiker. Ook in het artikel van Léon Collé over het verleidende taalgebruik in De berg van licht zien we het jubileumjaar terug: hij won de Louis Couperus Scriptieprijs die ter gelegenheid van het 150ste geboortejaar van Couperus werd uitgereikt. Petra Teunissen-Nijsse, scheidend voorzitter, vat ten slotte de hoogtepunten van het Couperusjaar nog eens samen.

In een artikel van de nieuwe hoofdredacteur Hester Meuleman worden de verschillende manieren waarop de islam in de vier grootste bewerkingen van De stille kracht voorkomt beschreven en wat de correspondentie is met de oorspronkelijke tekst van Couperus. Menno Voskuil beschrijft de contemporaine kritieken op De ode en laat zien dat Couperus zelf de aandacht wat van zijn boek heeft afgeleid door een eigen recensie. Rémon van Gemeren interviewde voor dit nummer Oek de Jong, die Eline Vere tot zijn verbazing een mooi boek vond. Daarnaast bestudeert Rémon van Gemeren in een artikel de nieuwe editie door Frans van der Linden van het boek Hofstad door Joh. W. Broedelet. Het leven in de hogere kringen lijkt in deze satire niet over rozen te gaan.

Verder zijn er onze vaste rubrieken: u kunt in het Nieuws over het Louis Couperus Museum lezen wat er onlangs over Couperus in een Japanse krant stond en Willem Frederik Hermans bleek het een en ander aan te merken te hebben op Couperus’ stijl, zo blijkt uit de rubriek ‘’t Citaat’. Zeer speciaal is dat twee Amerikaanse studenten een gedicht van Couperus naar het Engels hebben vertaald: u kunt het gedicht in zijn geheel lezen in Arabesken.

Donateurs van het Genootschap ontvangen Arabesken gratis. Het donateurschap kost € 22,15 per jaar. Wanneer u geen donateur bent, dan kunt u Arabesken– ook oude nummers indien voorradig, zie onze website – bestellen door € 9,80 (inclusief verzendkosten) over te maken op rekeningnummer NL10 INGB 0000 6003 67 van het Louis Couperus Genootschap te Den Haag, onder vermelding van het betreffende nummer en uw adresgegevens. Arabesken is ook te koop bij boekhandel Kooyker te Leiden (Breestraat 93).

Het Louis Couperus Genootschap brengt daarnaast het tijdschrift  Arabesken uit (alle nummers zijn terug te vinden op de website van het genootschap). Het blad verschijnt halfjaarlijks en is hét forum voor het Couperusonderzoek. Naast bijdragen van letterkundigen en specialisten is er ruimte voor nieuws over (de activiteiten van) het Genootschap en het Louis Couperus Museum, nieuwe uitgaven van en over Couperus, recensies, et cetera.

Bron: http://nederl.blogspot.nl/2014/06/arabesken-nr-43-verschenen-springlevend.html

Comments are closed.