Op de website Neder-L kunt u vanaf nu Willem Kuipers transcriptie-in-feuilletonvorm van Jan van Doesborchs Die historie vanden stercken Hercules volgen.

Jan van Doesborchs († Utrecht 1536) Hercules-biografie is een vertaling van een Franse tekst uit Le recueil des histoires de Troyes, samengesteld door Raoul Lefèvre, kapelaan in dienst van Filips de Goede. In Le recueil zette Lefèvre de Trojaanse geschiedenis in een cyclisch perspectief. Troje werd niet één keer verwoest maar drie keer, de laatste keer in de Trojaanse oorlog die wij kennen uit de Ilias van Homerus.

Hercules is in het typische referentiekader van de middeleeuwse belevingswereld geplaatst. Dat maakt het lezen van dit verhaal niet minder spannend, integendeel zelfs volgens Willem Kuiper: “Als u zich altijd al afgevraagd heeft waarom middeleeuwse vrouwen doodsbang waren voor het krijgen van een tweeling of wie de uitvinder is van de Olympische spelen, dan gaat u de komende weken daarop eindelijk het verlossende antwoord krijgen.”

Lees het eerste deel van het feuilleton op Neder-L

Comments are closed.