Het Institute for Documentology and Scholarly Editing (IDE) heeft onlangs een nieuw Review Journal gelanceerd, genaamd RIDE. Dit online tijdschrift beoogt digitale edities en bronnen toegankelijker te maken, onder andere met behulp van een forum waar vakgenoten edities kunnen evalueren en bespreken.

Doel van dit online forum is te komen tot best practices voor het maken van digitale edities en vroegtijdig nieuwe ontwikkelingen in het onderzoeksveld te signaleren. Reviewers worden gevraagd niet alleen aandacht te besteden aan traditionele editiewetenschappen, maar ook te kijken naar de ontwikkelingen binnen de methodologie en de daaruit voortvloeiende technische implicaties.

Alle reviews zijn te lezen via: http://ride.i-d-e.de

Meer informatie over RIDE is te vinden op: http://ride.i-d-e.de/about/editorial/

Contributies zijn welkom via: http://ride.i-d-e.de/reviewers/

Comments are closed.