Vandaag is een samenwerkingsverband aangegaan voor het online beschikbaar stellen van archiefbestanden. Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) en Martin Berendse, Algemene Rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief ondertekenden het akkoord.

Nationaal erfgoed online doorzoekbaar

Images, meta data, zoeksystemen, transcripties en samenvattingen van alle oorkonden in Nederland van voor 1500, de Generale Missiven en de Resoluties van de Staten Generaal worden de komende jaren online beschikbaar gesteld. De oorkonden zijn een belangrijke bron voor onderzoek naar de Middeleeuwen. De Generale Missiven, de rapportages van de Gouverneur-generaal vanuit Batavia aan de VOC, zijn van belang voor onderzoek naar de Nederlandse en Indonesische geschiedenis in het bijzonder en voor de geschiedenis van Aziƫ in bredere zin. De VOC-archieven hebben het UNESCO-predicaat Memory of the World. De Resoluties van de Staten Generaal (1576-1796) hebben grote betekenis voor onderzoek naar de Nederlandse Geschiedenis. Voor de periode waarin de Republiek een grote macht was, zijn zij zelfs van wereldhistorisch belang.

Participatie gebruiker

Het Nationaal Archief wil in samenwerking met verschillende onderzoeksinstellingen, archiefbestanden beschikbaar stellen aan onderzoekers. Huygens ING heeft ervaring met het inrichten van online omgevingen voor onderzoekers, waarin bronnenmateriaal ter beschikking wordt gesteld. Images van materiaal zullen steeds geharvest worden bij de erfgoedinstelling, of dat nu alleen het Nationaal Archief, of ook andere binnen- en buitenlandse erfgoedinstellingen zijn. Daarnaast moeten andere, inhoudelijk deskundige instellingen en onderzoekers, dan wel het publiek in het algemeen, de mogelijkheid hebben meta data, transcripties (crowd editing) en commentaar bij te dragen. Huygens ING heeft al een lange ervaring met de wetenschappelijke uitgave van dit materiaal. In de samenwerking waartoe nu besloten is, zal veel gebruik gemaakt worden van de nieuwe, digitale mogelijkheden om historische bronnen uit te geven.

 

Comments are closed.