In augustus 2015 vindt  het 19e  colloquium van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek plaats, getiteld Hyperdiverse neerlandistiek. Het bestuur van de  IVN fungeert ook nu weer als congrescommissie en verwelkomt bijdragen uit alle gebieden van de internationale neerlandistiek. Zeer nadrukkelijk wil de commissie niet-moedertaalsprekers van buiten de Lage Landen uitnodigen om een bijdrage in te sturen.

header

Mogelijke thema’s en vraagstellingen die het begrip hyperdiversiteit kan opleveren, vindt u op de website van de IVN.

U kunt op drie manieren een bijdrage leveren:

1. Een lezing (duur: 20 minuten + 5 minuten discussie) Onder een lezing wordt verstaan een presentatie van een afgerond (deel)onderzoek op het gebied van de neerlandistiek in de breedste zin. U stuurt een samenvatting in van maximaal 300 woorden lopende tekst waarin u aandacht besteedt aan vraagstelling – uitwerking- conclusie(s).

2. Een panel (duur: 1,5 uur) Een voorstel voor een samengesteld panel met drie lezingen wordt ook zeer op prijs gesteld. Zorgt u voor een duidelijk thema en laat u in uw planning ruimte voor discussie. Geeft u bij het indienen duidelijk aan dat het een panel betreft en naast drie losse samenvattingen graag ook een korte inleiding op het thema van uw panel. Bij voorkeur wordt een panelvoorstel ingediend door deelnemers van verschillende universiteiten en regio’s.

3. Een poster Posters (op A0-formaat) zijn bedoeld voor één-op-één discussies over onderzoek in opstartfase, lopend onderzoek of over afgerond onderzoek met resultaten die zich het beste visueel laten presenteren. U stuurt een samenvatting in van maximaal 100 woorden lopende tekst met de volgende indeling: vraagstelling – methode – analyse – (voorlopige) conclusie(s).

Uw bijdrage kunt u aanmelden via het conference management systeem:
https://www.conference-service.com/colloquium19/welcome.cgi
Verdere instructies leest u online.

De taal van het colloquium is Nederlands. Dringend verzoek: meld uw bijdrage aan vóór 1 november 2014. Dit stelt de colloquiumcommissie in staat om tijdig besluiten te nemen over het programma en het aantal parallelsessies. De samenvattingen zullen anoniem worden beoordeeld, en voor 1 februari 2015 afgerond worden.

 

bron: http://www.ivnnl.com/

Comments are closed.