Door de mazen van het net: 3 hartstochtelijke pleidooien voor auteurs die onterecht te weinig gelezen worden

Walter van den Broeck over Bob Willems

Leen van Dijck over Loeki Zvonik

De lezingen wordt gehouden op 19 november om 19.30 uur in het Academiegebouw, Koningstraat 18, 9000 Gent, met een verrassende tussenkomst van Bert van Raemdonck én een publiekstombola.

De toegang is gratis, maar reserveren is gewenst. Dit kan telefonisch op +32(0)9 265 93 40 of via mail secretariaat@kantl.be