De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde heeft een groot aantal brieven van en aan Stijn Streuvels gedigitaliseerd. Ze bevatten een enorme schat aan informatie over verschillende aspecten van Streuvels’ schrijverschap.

streuvels

In deze editie zijn 1935 geannoteerde brieven van en aan Stijn Streuvels opgenomen. Ze bevatten in de eerste plaats een enorme schat aan informatie over de zakelijke aspecten van Streuvels’ schrijverschap. Hoe kwamen werken als De vlaschaard of De teleurgang van den waterhoek tot stand? Hoe werd de vormgeving van die boeken bepaald? En was Streuvels een sterke onderhandelaar als het over zijn royalty’s ging of trok hij zich van dat soort zaken weinig aan?

Klik hier voor de brieven.

 

bron: http://www.tzum.info/

Comments are closed.