Vrijdag 10 oktober hield Prof. dr. Yra van Dijk haar oratie, getiteld ‘Moderne Nederlandse letterkunde in mondiaal perspectief,’ in het Academiegebouw te leiden.

Yra van Dijk studeerde aan de Universiteit van Amsterdam en aan de University of Kent, Canterbury. Ze promoveerde in 2005 aan de UvA op Het typografisch wit in de moderne poëzie, waarover ze vervolgens onder andere in Word&Image publiceerde. Haar belangstelling voor media en materialiteit mondde uit in een onderzoek naar digitale literatuur, onder andere in de context van een Europees HERA onderzoeksproject over creativiteit in online-communities: ‘Electronic Literature as Model for Creativity in Practice’ en in publicaties over onder anderen Tonnus Oosterhoff. Ook de promotie-onderzoeken die ze begeleidt, spelen zich af op het snijvlak van media en literatuur.

Zij heeft columns in De Gids en Awater over digitale media, en organiseerde programma’s daarover bij Poetry International of De Nacht van de Poëzie. Tevens recenseert ze voor NRC Handelsblad, waar ze behalve over Nederlandse literatuur ook schreef over Franse (moderne en klassieke) literatuur, en dichters en romanschrijvers interviewde zoals Ahmadou Kourouma, Patrick Modiano, Esther Gerritsen. Van Dijk werkte sinds 2008 als universitair docent aan de UvA, waar ze doceerde over onder andere tekst en media, Shoah-representaties, ethische literatuurbeschouwing en intertekstualiteit. In najaar 2014 verschijnt haar monografie over het oeuvre van Arnon Grunberg bij de Amsterdam University Press.

Comments are closed.