Op 15 oktober heeft Herman Brinkman de Vijfjaarlijkse prijs voor de studie van oudere taal, literatuur en cultuur in de Nederlanden in ontvangst genomen. De prijs van 6250 euro werd uitgereikt tijdens de Openbare Vergadering van de KANTL in het Academiegebouw in Gent.

Laureaat Herman Brinkman sprak zijn dankwoord uit. [..] Ik mag me gelukkig prijzen dat ik tijdens mijn loopbaan de kans heb gekregen drie van deze kernhandschriften langdurig te bestuderen, het Comburgse handschrift (eigenlijk een convoluut van zes handschriften met een gemeenschappelijke oorsprong), het handschrift-Van Hulthem en, gedurende de laatste jaren, het Gruuthuse-handschrift. [..] Zekerheden zijn er zelden, goed gefundeerde hypothesen zijn meestal het beste waarop we mogen hopen. Het is moeilijk om precies uit te leggen hoe je zulk onderzoek zou moeten aanpakken. Nu eens wijst de codicologie het duidelijkst in een bepaalde richting, dan weer de paleografie, de taalkunde, de studie van substraten, soms de unieke bijeenplaatsing van algemeen bekende en alleen lokaal relevante teksten, en soms ook notities van latere gebruikers. Er is mij gezegd dat ik twintig minuten mocht uittrekken voor mijn dankwoord, en dat het best een kleine lezing zou mogen worden. Ik maak graag van die gelegenheid gebruik. Ik zou u dan ook een klein voorbeeld willen geven van de manier waarop zulke hypothesen zich vormen, al was het alleen maar om te laten zien hoe niet alleen streng methodisch onderzoek, maar ook het “toeval” daarbij een rol speelt. [..]

Bekijk hieronder het volledige dankwoord van Herman Brinkman.

Comments are closed.