Op 21 november 2014 werd de Engelstalige biografie van Hugo Grotius officieel gepresenteerd en nam een grote menigte afscheid van senior onderzoeker van het Huygens ING en bijzonder hoogleraar ideeëngeschiedenis Henk Nellen. De plechtige bijeenkomst vond plaats in het Vredespaleis, waar een belangrijke collectie van Grotius’ geschriften wordt bewaard die is onderzocht door de auteur.

In de Grote Rechtszaal van het vredespaleis verwelkomde Jeroen Vervliet, directeur-bibliothecaris van de bibliotheek van het Vredespaleis, de genodigden. Henk Nellen overhandigde de bij Brill verschenen Engelstalige Grotius-biografie aan internationaal rechter Sir Kenneth Keith. Dit nieuwe werk over het leven en de werken van Hugo de Groot is een Engelse vertaling van de bekroonde Nederlandstalige biografie die Grotiuskenner bij uitstek Henk Nellen in 2007 publiceerde. Deze beschrijving van Grotius’ carrière, die grotendeels gebaseerd is op diens eigen briefwisseling, biedt de lezer unieke inzichten in alle aspecten van de levensloop van deze beroemde Nederlandse geleerde uit de Gouden Eeuw.

Lex Heerma van Voss, directeur van het Huygens ING en Karel Davids, voorzitter van de Thijssen-Schoute Stichting, spraken woorden van dank. Beiden wezen op de vele verwezenlijkingen van Henk Nellen, die tijdens zijn briljante carrière menige prijzen en aanzienlijke wetenschappelijke projecten in de wacht sleepte. Henk Nellens grootste verdienste blijft ongetwijfeld zijn baanbrekende onderzoek over de intellectuele geschiedenis van Nederlands Gouden Eeuw en, in het bijzonder, over Hugo de Groot. Zo verzorgde hij, naast tal van artikels over Grotius’ leven en werken, een deel van de uitgave van Grotius’ enorme correspondentie. Sinds 2009 was Henk Nellen bovendien bijzonder hoogleraar ‘Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd in haar sociale context’ namens de Thijssen-Schoute Stichting aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Ineke Huysman van het Huygens ING overhandigde Henk Nellen een liber amicorum geschreven en samengesteld door collega’s en oud-collega’s. Het welgekozen thema van dit Festschrift is vertrouwelijkheid, een onderwerp waaraan Henk Nellen zelf in zijn onderzoek heel wat aandacht heeft besteed. Henk Nellen blikte tot slot terug op zijn veertigjarige carrière als onderzoeker. De geanimeerde stemming werd voortgezet in de hal van het Vredespaleis tijdens een feestelijke receptie.

Meer informatie over de Engelstalige biografie (2014 Brill)

Meer informatie over de bundel In vriendschap en vertrouwen (2014 Verloren)

Lydia Janssen, Aspirant FWO-Vlaanderen bij KU Leuven

Comments are closed.