Een minuscuul briefje van Constantijn Huygens aan Amalia van Solms afkomstig uit de Constantijn Huygens-brievendatabase van het Huygens ING speelt de hoofdrol in een online video van MIT.

Ineke Huysman, onderzoeker van deze Huygens-brievencorrespondentie, stelde de gegevens hiervoor beschikbaar. In het filmpje wordt gedemonstreerd hoe Constantijn dit moet hebben geschreven, gevouwen en verzegeld. Vervolgens wordt getoond hoe Amalia het zal hebben geopend.

Het leger van stadhouder Frederik Hendrik was ieder jaar van april tot en met oktober op veldtocht. Constantijn, in zijn functie van secretaris van de stadhouder, hield Amalia vrijwel dagelijks op de hoogte van de militaire vorderingen, maar ook van de gezondheid van haar echtgenoot. Soms was het nodig een briefje zo klein te maken dat het via een postduif of in de laars van een soldaat door de vijandelijke linies naar Den Haag kon worden gesmokkeld. Dit exemplaar, waarvan het origineel wordt bewaard op het Koninklijk Huisarchief, is een van de kleinste bewaarde briefjes ter wereld.

1172_kha

Jana Dambrogio, MIT, en Nadine Akkerman, Universiteit Leiden, doen technologisch onderzoek naar de manier waarop brieven in het verleden werden geschreven, gevouwen en gesloten: ‘letterlocking’. Door reconstructies van het schrijf-, vouw- en verzegelproces aan de hand van replica’s van brieven die nu ‘open’ bewaard worden, wordt duidelijk hoe een brief destijds ‘gesloten’ werd. Dergelijke fysieke details bieden informatie over het niveau van vertrouwelijkheid en geheimhouding van de brief. Op de website van MIT zijn behalve de video van dit briefje nog vier andere video’s te zien van reconstructies van brieven van onder anderen Amalia van Solms en Elizabeth Stuart, de Winterkoningin.

Het origineel en ook de video van het briefje van Constantijn aan Amalia zijn nog tot en met 15 maart 2015 te bezichtigen in het Haags Historisch Museum op de tentoonstelling ‘Rivalen aan het Haagse Hof’, over de rivaliteit tussen Elizabeth Stuart en Amalia van Solms.

Comments are closed.