Met de elektronische uitgave van Grotius’ Briefwisseling komen bijna 8000 brieven van en aan de Nederlandse humanist online.

De nieuwe editie werd onder grote belangstelling gepresenteerd tijdens het symposium ‘Commentaar!’ op 29 oktober te Amsterdam. ‘De uitgave heeft nog een voorlopig karakter,’ zo sprak editeur Henk Nellen bescheiden. Te bescheiden, want bij de demonstratie die zijn collega Peter Boot vervolgens gaf werden de grote voordelen ten opzichte van de papieren uitgave al meteen ten volle zichtbaar.

?Henk Nellen en Peter Boot

Een paar historische gegevens vooraf: de boekuitgave van de Briefwisseling liep van 1928 tot 2001. Er verschenen zeventien delen met in totaal 7725 brieven en bijlagen, die in ieder deel door een viertal indexen toegankelijk werden gemaakt. Het materiaal werd bijeengebracht uit 96 archieven verspreid over de hele westerse wereld. In totaal hebben vijf editeurs aan de editie gewerkt.

In de elektronische uitgave kan het eindresultaat van het reusachtige project worden geraadpleegd zonder de belemmeringen die een boekuitgave van die omvang noodgedwongen met zich meedraagt, alle registers, indexen en supplementen ten spijt. Allereerst is het mogelijk om op woord en woordcombinatie te zoeken. Daarnaast kunnen specifieke selecties per correspondent en per periode worden gemaakt. Bij de weergave van de resultaten wordt een onderscheid gemaakt tussen de briefteksten zelf en de editeurtoevoegingen, zoals de inleidingen en de annotaties. Een zeer handig instrument is ook de score die bij elke zoekactie wordt aangegeven: je ziet gelijk hoe frequent jouw zoekterm bij elke correspondent voorkomt.

En zo is er nog veel meer, maar ook hier blijven de samenstellers bescheiden. Nellen: ‘Op? dit punt is het nodig verder te gaan. Daarom wordt er door het Huygens Instituut samen met het Utrechtse Descartes Centre gewerkt aan nieuwe methoden om de overstelpende hoeveelheid materiaal via analytische instrumenten te benaderen.’ Andere visioenen voor de toekomst en perspectieven voor nieuw onderzoek leest u in de voordracht van Henk Nellen bij de presentatie.

De elektronische uitgave zelf vindt u hier.

Comments are closed.