Op 9 oktober 2008 organiseerden het Huygens Instituut – KNAW en het Centrum voor Teksteditie – KANTL het symposium ‘Trends en thema’s in de editiewetenschap’.

Met lezingen en de lancering van het digitale Platform Teksteditie zetten de beide instituten hun deuren open voor editeurs en onderzoekers die aan de Nederlandse en Vlaamse universiteiten verbonden zijn of die op een andere manier met teksteditie bezig zijn, zoals uitgevers, auteurs, docenten en andere geïnteresseerden. Diverse aspecten van de editiewetenschap kwamen aan de orde.

Met een opkomst van ruim 80 personen, een gevarieerd programma en een levendige discussie mag het eerste symposium een succes worden genoemd. De feestelijke afsluiting van de dag werd gevormd door de uitreiking van de CTB-Prijs voor Teksteditie aan Charlotte Cailliau en de aankondiging van een nieuwe, Vlaams-Nederlandse Prijs voor Teksteditie, die voor het eerst in 2009 zal worden uitgereikt.

De herhaalde roep om meer samenwerking en uitwisseling belooft veel goeds voor de toekomst. Het Platform Teksteditie hoopt daarin een actieve rol te kunnen spelen, en wil – met medewerking van! – ook proberen gevolg te geven aan de verschillende ideeën voor nieuwe initiatieven die tijdens de dag werden geopperd (zoals een digitale update van Marita Mathijsen’s Handboek editiewetenschap).

Een aantal lezingen is inmiddels gebundeld in het gelijknamige themanummer van Verslagen & Mededelingen:

Peter de Bruijn, Edward Vanhoutte & Bert Van Raemdonck (red.), Trends en thema’s in de editiewetenschap. Themanummer van Verslagen & Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 119 (2009), afl. 2. | ISSN 0770 – 786X | Het nummer is voor € 10,- te verkrijgen via secretariaat@kantl.be