Uitvoerder

Jan Gielkens
Huygens ING

Website

http://www.huygensinstituut.knaw.nl/herman-gorter-correspondentie

E-mail

jan.gielkens@huygensinstituut.knaw.nl

Info

Het project ‘Herman Gorter. Correspondentie’ loopt sinds eind 2000. Sinds die tijd werden alle in welke vorm dan ook bewaarde of geregistreerde brieven van en aan Herman Gorter geïnventariseerd. Het resultaat van deze registratie is een voorlopig slechts intern te raadplegen database met gegevens over datering, vorm, vindplaats en inhoud van de ruim 2000 bewaarde brieven. De bedoeling van de registratie was, een idee te krijgen van de hoeveelheid en het karakter van de correspondentie van Herman Gorter, ter voorbereiding van een editie van deze correspondentie. De brieven van Herman Gorter zijn tot nu toe namelijk slechts tot 1897 systematisch verzameld in de door Enno Endt bezorgde Herman Gorter Documentatie 1864-1897 (1964, 1986). Daarnaast verschenen brieven incidenteel in het kader van artikelen of in thematische of aan tijdgenoten gewijde correspondentie-edities. Verreweg het grootste gedeelte van de bewaarde Gorter-brieven is ongepubliceerd.

Sinds 1 januari 2003 is de uitvoerder bezig met het maken van een zogenaamde archiefeditie van de brieven van Gorter: er worden afschriften gemaakt van de brieven, die de basis zullen vormen voor een wetenschappelijk geannoteerde (deel-)uitgave in boek- of andere vorm. Ook deze archiefeditie zal voorlopig alleen voor intern gebruik zijn.

Het project ‘Herman Gorter: Correspondentie’ staat sinds 2006 op een laag pitje omdat de uitvoerder het grootste deel van zijn tijd besteedt aan de Volledige Werken van Willem Frederik Hermans.

Reageer

Periode

19e-20e eeuw