Eind november promoveren twee medewerkers van het Huygens Instituut: Peter Boot en Moniek van Oosterhout.

Op vrijdag 20 november 2009 verdedigt Peter Boot zijn proefschrift Mesotext. Digitised Emblems, Modelled Annotations and Humanities Scholarship??? aan de Universiteit Utrecht. Het proefschrift handelt over de annotatie-functionaliteit in digitale edities. Boot bespreekt een aantal benaderingen van annotatiesystemen. Hij doet dat in het kader van de studie van het embleem, het zestiende- en zeventiende-eeuwse literaire genre waarin een afbeelding, een motto en een vaak moraliserende epigram met elkaar verbonden werden.

‘Bij een juiste aanpak kan de annotatie uitgroeien tot mesotext: tekst gepositioneerd tussen de geannoteerde teksten en de wetenschappelijke artikelen en monografieën waarvoor de annotaties de argumenten leveren. In een digitale context moet het mogelijk zijn om heen en weer te navigeren tussen geannoteerde tekst, annotatie en artikel.’

Op maandag 30 november hoopt Moniek van Oosterhout aan de Radboud Universiteit Nijmegen te promoveren op Hugo Grotius' Occasional Poetry (1609-1645). Haar dissertatie behelst een kritische editie van Grotius’ oorspronkelijke Neolatijnse gelegenheidspoëzie. Met de publicatie van deze gedichten is de uitgave van dit genre nagenoeg afgerond.

Als afspiegeling van het sociale en intellectuele verkeer in Grotius’ kring verschaft de gelegenheidpoëzie inzicht in zijn omgang met vrienden, collega-geleerden en mecenassen, hun literaire activiteiten en hun politiek-godsdienstige overtuigingen.

Zie voor meer gegevens (praktische informatie, samenvatting, downloads) de Agenda:

>> Peter Boot

>> Moniek van Oosterhout

Comments are closed.