Uitvoerder

Charlotte Cailliau
Universiteit Gent/Huygens ING

Website

http://www.nederlandseliteratuur.ugent.be/personeel?departmentnumber=lw10&ugentid=802000293763
http://www.huygensinstituut.knaw.nl/historisch-kritische-editie-van-de-poezie-van-willem-kloos

E-mail

Charlotte.Cailliau@ugent.be

Info

De wetenschappelijke editie van de gebundelde poëzie van Willem Kloos is een project van de Vakgroep Nederlandse Literatuur van de Universiteit Gent, dat door Charlotte Cailliau als gastonderzoeker van en in nauwe samenwerking met het Huygens ING wordt uitgevoerd. Promotor is Prof.dr. Yves T’Sjoen; begeleiders zijn dr. Peter de Bruijn (Huygens ING), Em.Prof.dr. Marita Mathijsen (Universiteit van Amsterdam) en dr. Jan Oosterholt (Universität Oldenburg). Het doel van het project is een editie van alle sonnetten en poëtische fragmenten die de dichter publiceerde in Verzen (1894), Verzen II (1902) en Verzen III (1913). De editie zal bestaan uit een leeseditie in boekvorm en een elektronische editie, waarin alle overgeleverde versies van de gedichten en een commentaardeel een plaats krijgen. De elektronische editie wordt ontwikkeld door het Huygens ING.

Periode

19e-20e eeuw